eTwinning

na naší škole

2016/2017

eTwinning ve školním roce 2016/2017  


Mezinárodní den mateřského jazyka (UNESCO)

Žáci kroužku ANGLIČTINA – ŠKOLNÍ DRUŽINA paní učitelky Šmatlákové vytvořili v rámci svých čtvrtečních a pátečních setkání eTwinningový projekt na oslavu Mezinárodního dne mateřského jazyka, který připadl na 21. únor 2017.
K této příležitosti si děti připravily společnou prezentaci, ve které představily naši školu. V druhém kroku si pak ve dvojicích nacvičily krátký výstup v cizím jazyce (polštině, španělštině, němčině, francouzštině, slovenštině, angličtině), který sdílely na společné eTwinningové platformě se stejně starými žáky ze Slovenska, Itálie, Finska, Rumunska a Turecka.
Jednotným komunikačním jazykem všech šestnácti účastníků tohoto projektu byla angličtina.
Na celém světě existuje přibližně 7 tisíc jazyků, proto cílem naší práce bylo poukázat na důležitosti češtiny jako kulturního dědictví a prostředek každodenní komunikace nás všech.
Anglický jazyk se stal naším společným komunikačním prostředkem, který sbližuje a baví. Výsledky našeho snažení můžete posoudit v galerii.
Fotogalerie
Video

 

 

 

 

 

 

2015/2016

eTwinning ve školním roce 2015/2016  


Rodina je jako strom

Žáci 4. F paní učitelky Šmatlákové a 4. C paní učitelky Kaucké vytvořili v rámci hodin anglického jazyka eTwinningový projekt na oslavu Dne rodiny, který připadl na 15. května 2016. K této příležitosti si každý žák ozdobil malý květníček a zasadil rostlinku, která symbolizovala rodinu. Ke konci května jsme společně květníčky ozdobili barevnými kartičkami se vzkazy pro naše blízké, které byly psány anglicky a česky. Projektu se zúčastnily také školy z Velké Británie, Rumunska, Turecka, Polska a Slovenska. Cílem naší práce bylo připomenutí důležitosti pospolitosti rodiny a dobrých rodinných vztahů, což se nám, jak doufáme, podařilo.           Fotogalerie

 

 

 

Jídlo v našem životě

Třída 2. A se během svých hodin angličtiny zapojila do eTwinningového projektu „Jídlo v našem životě“. Hlavním cílem projektu bylo sledování stravovacích návyků žáků prvních a druhých tříd základních škol napříč Evropou. V závěru projektu jsme porovnávali stravovací návyky stejně starých dětí z Estonska, Polska a Srbska, sledovali rozdíly i shodné rysy pokrmů z různých zemí a naučili se, proč je důležité jíst zdravě. Během práce na tomto projektu si děti procvičily slovní zásobu na téma „jídlo“ a uvědomily si důležitost anglického jazyka pro komunikaci s dětmi z jiných zemí.     Fotogalerie

 

 

Třeťáci píší o světě kolem sebe

Ve druhém pololetí tohoto roku se děti ze třetích tříd (3. mix paní učitelky Šmatlákové) zapojily do projektu „Me and the world around me“ (Já a svět kolem mě). Projektu se účastnily školy z Portugalska, Finska, Itálie, Španělska, Polska a také jedna škola ze Znojma. Během hodin anglického jazyka jsme společně vytvořili knížečky, ve kterých se děti představily, psaly o Plzni, o naší škole, o svých zálibách, oblíbeném jídle či místě, kde žijí. Koncem května se všechny výtvory sešly v Portugalsku, kde je koordinátorky během měsíce června přerozdělily a rozeslaly do ostatních škol. Do konce školního roku by tak všichni účastníci měli odcházet na prázdniny s dárkem v podobě „výtvoru“ jiného účastníka tohoto projektu.    Fotogalerie

 

 

Back to nature

Aktuálním tématem spojeným s mezinárodní konferencí v Paříži bylo „Back to Nature/ Zpátky k přírodě, ale také k podstatě, své vlastní přirozenosti, ke kořenům“.
Žáci se učili nejen o fauně a flóře partnerských zemí. Příroda v projektu figurovala i jako základ a také nezbytná podmínka naší další existence.
Hlavním cílem bylo zlepšení komunikačních dovedností žáků II.stupně prostřednictvím chatu, emailu, fóra a deníku projektu na TwinSpace.
Zúčastnily se děti z 6. – 9. tříd, tedy ve věku od dvanácti do šestnácti let. 
 Naše škola se letos opět zúčastnila eTwinningového projektu a s ním spojených aktivit.

certifikát 2015

2014/2015

eTwinning ve školním roce 2014/ 2015

     Naše škola se letos opět zúčastnila hned několika eTwinningových projektů a aktivit.
        Již ve školním roce 2013/ 2014 se děti zapojily do  projektu „Lets find out about other countries“. Cílem bylo prostřednictvím dotazníků poznat odlišné aspekty života a kulturní zázemí různých zemí Evropy. Původně pouze španělsko – turecký projekt se postupně rozrostl o většinu zemí starého kontinentu (např. Belgii, Skotsko, Francii, Německo, Slovensko).
      Od podzimu 2014 se spolu s Akis Panagiotopoulos, Modern Ankara Academy, Ankara, Turecko podílíme na projektu „Many ways of life, one world“, který nám umožnil také prezentaci Plzně jako města kultury v roce 2015. Prostřednictvím dokumentů, fotografií a videosekvencí jsme vzájemně poznávali kulturu, zvyky a historii měst a zemí, ve kterých děti vyrůstají.
     Vyučující zvyšovali své znalosti o práci v prostředí twinspace prostřednictvím cvičného projektu „Překročte hranice své třídy“ a množství školení a webminářů organizovaných  eTwinning Central Support Service, Brusel  a  Národním institutem  pro další vzdělávání, Praha.
 

2013/2014

eTtwinning ve školním roce 2013/ 2014 

Naše škola se letos opět zúčastnila hned několika eTwinningových projektů a aktivit.
Již ve školním roce 2012/ 2013 se děti zapojily do projektu, jehož autorem je Aleksandra Kruzolek, Publiczne Gimnazjum im.kardynala Stefana Wyszynskiego, Zdzieszowice - My country in photos, v němž jsou dalšími přispěvateli žáci z Polska, Slovenska, Itálie, Litvy, Bulharska a Turecka. Cílem je ukázat zajímavá místa v Evropě prostřednictvím fotografií a prezentací. Projekt byl oceněn certifikátem kvality.
Díky e-twinningovému portálu získala naše škola kontakt na děti a učitele ze ZŠ Mojzesovo – Černík, Slovenská republika.
V rámci cvičného projektu jsme si vzájemně vyměnili základní informace a prezentace o škole.
Na tuto spolupráci bychom rádi navázali i v dalším školním roce. Projekt byl dne 18. března 2014 ohodnocen certifikátem.
Od podzimu 2013 se spolu s Beatou Twardowskou, Szkola Podstawowa, Kielce podílíme na projektu Different countries, different customs. Jak název napovídá, děti zpracovávají projekty na téma národní zvyky, tradice, kuchyně, …. I tento projekt byl oceněn certifikátem kvality, a to 24. března 2014.
Momentálně byla navázána spolupráce s řeckou střední školou Eniaio Peiramatiko Lykeio  v Athénách. Čeká se na potvrzení kooperace v projektu Cooking and Culture.
Velmi bychom stáli o přizvání k e-twinningové fotografické soutěži 
portugalské Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses,
Marco de Canaveses s názvem The beauty of my region, která by nám umožnila také prezentaci Plzně jako města kultury v roce 2015.
 
   

2012/2013

 

 

eTwinning ve školním roce 2012/2013

   Vedle dobíhajícího projektu Let ´s   make friends , kde děti vytvořily něco na způsob virtuální knihy o evropských tradicích, dosáhl značné obliby projekt Natural Beauties of Europe, v němž naši žáci soustředili fotografie přírodních scenérií, domácích i divokých  zvířat , a dokonce svých oblíbených jídel. Za tento projekt byla škola postupně oceněna eTwinningovým certifikátem, Certifikátem kvality, Žákovským certifikátem kvality a Evropským certifikátem.
     Ve školním roce 2012/ 2013 se děti zapojily do  tematicky spřízněného projektu, jehož autorem je Aleksandra Kruzolek, Publiczne Gimnazjum im.kardynala Stefana Wyszynskiego, Zdzieszowice - My country in photos, v němž jsou dalšími přispěvateli žáci z Polska, Slovenska, Itálie, Litvy, Bulharska a Turecka.  Cílem je ukázat zajímavá místa v Evropě prostřednictvím fotografií a prezentací.
Our School - náhled prezentace (PDF, 1,33MB)
      Díky eTwinningovému portálu získala naše škola kontakt na děti a učitele z osady Gloppen na západním pobřeží Norska. Zájemci měli možnost si v cca čtrnáctidenních intervalech psát prostřednictvím emailu se svými vrstevníky z malého městečka, které se nachází v pro nás až exotickém údolí mezi fjordy a věčně zasněženými horskými štíty nedaleko atlantického pobřeží. Děti porovnávaly způsob života ve středoevropském velkoměstě Plzni s poměrně odlišnými zvyklostmi ve Skandinávii. Rádi bychom i do budoucna v této spolupráci pokračovali, možná prostřednictvím dalšího projektu. Garantem na norské straně je Ingrid Royseth, Gloppen Undomsskule.
  Pro rozvoj schopností a dovedností pedagogických pracovníků, především k lepší orientaci učitelů v prostředí eTwinningového desktopu pak sloužil cvičný miniprojekt „Co obědváme?“,  na kterém naše škola spolupracovala s Gymnáziem Žilina, Slovensko a Základní školou Hustopeče. Jeho dlouhodobá realizace byla součástí úloh elearningového kurzu „Metodika mezinárodních projektů spolupráce eTwinning“.

   Tak hodně štěstí při hledání toho pěkného kolem nás.