Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2022/2023

Termíny jednotné přijímací zkoušky v roce 2023

Informace k volbě střední školy (PDF, 160 kB)

Dny otevřených dveří

Brožura "Čím budu?" (PDF, 2 MB)
(informace pro rodiče a žáky o gymnáziích, SŠ, SOŠ a SOU na území Plzeňského kraje)

www.infoabsolvent.cz - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Užitečné odkazy k výběru střední školy a k volbě povolání (PDF, 834 kB)

Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje
Tylova 33, 301 00 Plzeň
www.infokariera.cz

DESATERO, KTERÉ MŮŽE USNADNIT ROZHODOVÁNÍ

Informace k přijímacímu řízení na SŠ (PDF,  132 kB)

 

ÚPRAVA PODMÍNEK PRO ŽÁKY - CIZINCE

MŠMT určuje opatřením obecné povahy (OOP) úpravu podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (v rámci OOP označován dále jen jako "cizinec").

1) PROMINUTÍ ZKOUŠKY Z ČJ A NAHRAZENÍ ROZHOVOREM

Těmto uchazečům se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.


2) MATEMATIKA V UKRAJINŠTINĚ
Na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole mají právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce.


3) PÍSEMNÝ TEST ŠKOLNÍ ZKOUŠKY – V UKRAJINŠTINĚ, NEBO VÍCE ČASU A SLOVNÍK

Pokud škola stanoví v rámci kritérií přijetí také písemný test školní přijímací zkoušky, zveřejní v rámci kritérií (max. do 31.1.2023, v případě oborů vzdělání s talentovou bezodkladně) informaci, zda zadání tohoto testu umožní také v ukrajinském jazyce.
• Pokud ano, může uchazeč plnit tento test v ukrajinštině pouze na základě vlastní žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole.
• Pokud škola písemný test školní přijímací zkoušky zadá jen v českém jazyce, navyšuje se automaticky těmto uchazečům časový limit pro vypracování testu o 25 % a mají právo použít překladový slovník.

Co musí uchazeč doložit? Aby mohl uchazeč mít výše uvedené úpravy přijímacího řízení, musí doložit, že je „cizincem“ podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o úpravy přijímacího řízení zažádat.
K přihlášce ke vzdělávání takový uchazeč mj. dokládá:
• Prostou kopii dokladu o dočasné ochraně,
• žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka,
• žádost o konání jednotného přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (vybere-li si konání zkoušky v ukrajinštině)
• a případně žádost o zadání školního písemného testu v ukrajinském jazyce (pokud škola školní písemný test požaduje a pokud zadání v ukrajinštině škola umožňuje).


Odkazy:

https://www.plzensky-kraj.cz/upravy-prijimacich-zkousek-pro-sk-rok-2023-2024-p
https://inkluzivniskola.cz/prijimacky-pro-zomj
 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj14%
Kino, divadlo, koncert21%
Počítač, televize20%
Nákupní centra7%

eAmadeo

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2023 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP