Přijímací řízení na SŠ

19. 4. 2021

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky

Informace k testování žáků před přijímacími zkouškami na střední školy

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění Covid19. Mimořádné opatření MZdČR
Základní škola má povinnost zajistit těmto žákům testování a vydání potvrzení o negativním testu pro doložení na střední škole v den zkoušek.

Na 25. ZŠ budeme pro tento účel testovat žáky 9. tříd v úterý 27. dubna 2021 (dle manuálu MŠMT platí pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu, ověřeno telefonicky i na MŠMT, test bude 4. května starý právě 7 dní). V případě jejich prezenční výuky, bude test proveden před vyučováním, v případě distanční výuky budou žáky a jejich zákonné zástupce informovat třídní učitelky.   

Žáci 5. a 7. ročníku, kteří budou konat přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, se budou testovat ve čtvrtek 29. dubna 2021 mezi 8:00 a 10:00 hodin ve školní knihovně. Žáci na prezenční výuce se budou testovat ve třídách před vyučováním.

Všem bude ihned vydáno potvrzení s výsledkem testu.

10. 3. 2021

Termíny přijímacích zkoušek se posouvají na květen:

- na čtyřleté obory se budou konat 3. a 4. května 2021

- na víceletá gymnázia se budou konat 5. a 6. května 2021


K podpoře žáků při přípravě na přijímací zkoušky převedla ČŠI testy k jednotným přijímacím zkouškám použité v minulých letech do elektronické podoby a tyto testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile (pouze v mobilní aplikaci InspIS SETmobile, nikoli přes PC v pevné verzi InspIS).    
Info plakát
Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám.
Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.
Od 1. února 2021 budou v této aplikaci k dispozici testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019, 2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021.
Současně jsou zde také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů, vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních škol. Mezi nimi jsou např. opakovací a procvičovací testy určené žákům 1. stupně ZŠ, vytvořené ve spolupráci s pedagogy, kteří na jaře 2020 vedli výuku v pořadu ČT UčíTelka nebo testy sestavené z úloh uvolněných z mezinárodních šetření (PISA, TIMSS, PIRLS).
Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store. Po otevření aplikace je nutné se zaregistrovat.
Podrobné informace viz přílohy a odkaz zde: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Aplikace-InspIS-SETmobile-pomuze-pri-priprave-na-p

Aktuální informace pro přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021:

Ředitel střední školy do 31.1. zveřejní na webu školy, jakou podobu přijímacího řízení zvolí – zda jednotnou přijímací zkoušku, nebo školní přijí-mací zkoušku, nebo využije jiná kritéria.

 Zkušební schéma jednotné přijímací zkoušky v rámci prvního kola 

 

MŠMT - Opatření obecné povahy (PDF, 5,5MB) - upravuje přijímací řízení na SŠ, přijímací zkouška z M a ČJ nebude povinná (rozhoduje ředitel SŠ)

Informace k přijímacímu řízení na SŠ (PDF,  132kB)

www.infoabsolvent.cz - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Brožura "Čím budu?" (PDF, 2 MB)
(informace pro rodiče a žáky o gymnáziích, SŠ, SOŠ a SOU na území Plzeňského kraje)

Informace k volbě střední školy (PDF, 160 kB)

Užitečné odkazy k výběru střední školy a k volbě povolání (PDF, 834 kB)

Dny otevřených dveří na středních školách - kalendář (PDF, 171kB)

Dny otevřených dveří na středních školách (PDF, 209kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje
Tylova 33, 301 00 Plzeň

 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku45%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj16%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize25%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2021 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP