Školní jídelna

- obědy v době karantény

Výdej obědů pro nemocné žáky a žáky v karanténě

Od 22. 11. 2021 je výdej obědů pro nemocné žáky a žáky v karanténě organizován stejně jako tomu bylo při distanční výuce v loňském školním roce. Po předchozí telefonické domluvě a přihlášení obědů u vedoucí ŠJ Z. Paulové,  telefon 378 028 484, si osoba, která nemá nařízenou karanténu, vyzvedne oběd do nerezových jídlonosičů u výdejního okénka na rampě.

Čas výdeje je 11,00 – 11,45 a 13,45 – 14,00.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Výdej obědů v období turnusové výuky na 2. stupni:

 
 

 

 

 

Kontakt na vedoucí ŠJ Zdeňku Paulovou: 378 028 484, paulovazd@zs25.plzen-edu.cz  .