Maňáskové a loutkové divadlo na 25. ZŠ

 Pro děti je maňáskové a loutkové divadlo úžasná, ničím nenahraditelná zájmová aktivita.

Na 25. ZŠ navazujeme na dlouhodobou tradici, kdy loutkové a maňáskové divadlo mělo zastoupení v každém menším i větším městě a v současné době je opomíjeno.

            Loutkové a maňáskové divadlo rozvíjí prosociální chování, dělá radost dětskému publiku, ale i dětem samotným, které divadlo hrají, rozvíjí empatii. Děti jsou ve smysluplných souvislostech schopny podávat výkony na vyšší úrovni.
            Na naší škole patří loutkové a maňáskové divadlo mezi nejvýznamnější preferované zájmové aktivity.
 
 
Loutkové a maňáskové divadlo
 
-          je nositelem radosti a lásky k sobě a druhým, rozvíjí vnitřní radost, souvisí s pozitivním naladěním dítěte
-          rozvíjí výslovnost, slovní zásobu a jemnou motoriku ruky
-          radostná atmosféra při vlastním hraní loutkového a maňáskového divadla pomáhá otevřít srdce dítěte
-          rozvíjí sociální dovednosti, pomáhá vytvářet základy sociálního chování, základy duševního a mravního života, ze kterých bude člověk později čerpat
-          pomáhá dětem osvojit si správné chování v mezilidské komunikaci, vytvářet si vlastní názor
-          vytváří dostatek prostoru a svobody k volnému vyjadřování a tvoří základy budoucí sebedůvěry
-          hraním pro druhé roste schopnost vnímat vlastní pocity a adekvátně vnímat pocity ostatních a akceptovat je
-          rozvíjí emoční, sociální a poznávací schopnosti
-          rozvíjí citovou oblast, pomáhá navazovat kamarádské vztahy
-          rozvíjí schopnost uvědomovat si své okolí, podřídit se požadavkům a spolupracovat ve skupině
 
Základem úspěchu při hraní loutkového a maňáskového divadla je vhodná motivace žáků pedagogem, povzbuzení, podpora a opakovaná pochvala.
 
Proč podporujeme maňáskové a loutkové divadlo na naší škole?
 
No přece, kdo dělá radost druhým, rozvíjí svoji osobnost správným směrem. Rozvíjí komunikaci v mateřském jazyce, sebedůvěru, samostatnost, sebejistotu, vnímavý a otevřený vztah k okolnímu světu.
Systematický rozvoj dovedností vede k osvojení zdravého životního stylu. Škola nemá za úkol pouze vzdělávat, škola musí také vychovávat. Nevychovaný žák, s nedostatkem citu se obtížně vzdělává.
A proto společně s rodiči dbejme především na výchovu, která je předpokladem ke vzdělanosti všech žáků.
 
 Vážení rodiče, milí žáci, i ve školním roce 2012/2013 chceme otevřít, podle zájmu, několik zájmových kroužků loutkového a maňáskového divadla, ve kterých mohou hrát děti od 1. ročníků až po ty nejstarší žáky.
            Kdo chce rozdávat radost ostatním dětem i sobě samým, přihlaste se do těchto kroužků, které povedou zkušení pedagogové se smyslem vnímat a rozvíjet sociální dovednosti všech žáků.
 
 
 
                                                                       Mgr. Petr P a v e l
                                                                          ředitel školy
vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak se většinou dopravuješ do školy?

Pěšky27%
MHD36%
Autem30%
Na kole nebo na koloběžce ...7%

eAmadeo

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2023 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP