Zápisy do 1. ročníku

Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole ve středu 1. dubna a ve čtvrtek 2. dubna 2020.    Opatření MŠMT 

Po registraci k zápisu podejte žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popřípadě žádost o odklad povinné školní docházky. Upřednostňujeme způsob bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem, poštou). 
Datum na žádosti a datum jejího podání (odeslání) může být nejdříve 1. 4. 2020.

V případě, že zvolíte způsob osobního podání žádosti, dostavte se do školy v termínu, který jste si vybrali při registraci. Jestliže všichni dodrží čas z registrace (+ 5 až 15 minut) a přijde jeden zákonný zástupce dítěte, mělo by se po každých 20 minutách před školou sejít maximálně 12 osob (při dodržení rozestupů min. 2 metry, roušky, rukavice). Těsně za vchodovými dveřmi bude stát stůl se schránkou, kam všechny potřebné dokumenty uložíte v obálce nebo v eurodeskách (eurodesky budete mít na místě k dispozici).  

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné doručit v době zápisu žádost o odklad s doporučujícím posouzením z PPP a od dětského nebo odborného lékaře. Jestliže v době zápisu tato doporučení ještě nebudete mít, nevadí, doručíte je později. Pouze k žádosti o odklad připište, zda máte domluvený termín v PPP nebo jiné důležité sdělení ohledně doručení těchto podkladů.   
Informace Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni

K zápisu doručte:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
              DOC, 555 kB                        PDF, 229 kB 
Kopii rodného listu dítěte
Doporučující posouzení
z pedagogicko-psychologické poradny
a od dětského nebo odborného lékaře
(v případě žádosti o odklad školní docházky)
Zápisový list do 1. třídy 
              DOC, 578 kB                        PDF, 352 kB 
Žádost o odklad školní docházky
               DOC, 556 kB                       PDF, 225 kB

Přihláška do školní družiny                    
               
DOC, 178 kB                       PDF, 173 kB

Přihláška ke stravování    
s číslem účtu, ze kterého budete hradit stravné ve ŠJ 25. ZŠ     
           
DOC, 555 kB              PDF, 159 kB

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
- předčasný nástup povinné školní docházky    
               DOC, 555 kB                       PDF, 252 kB

   Adresa školy pro podání žádosti poštou:
   25. základní škola Plzeň
   Chválenická 17
   326 00 Plzeň
   (obálku označte "ZÁPIS")

   ID datové schránky školy: k9emwbh
   (předmět zprávy - "ZÁPIS")

   Adresa pro podání žádosti e-mailem 
   s uznávaným elektronickým podpisem
   (nelze jen prostý e-mail,
    předmět zprávy - "ZÁPIS"):
   syrinkovael@zs25.plzen-edu.cz  

   Na případné dotazy vám odpoví:
   PaedDr. Lenka Třešková, zástupkyně ŘŠ 
   pro 1. stupeň
   727 893 242   treskovale@zs25.plzen-edu.cz
   Mgr. Zdeněk Novák, zástupce ŘŠ pro sport 
   a zájmové vzdělávání

   725 043 801   novakzd@zs25.plzen-edu.cz
   Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy
   727 893 243   syrinkovael@zs25.plzen-edu.cz 
  

 

 

 

                ZDE je od 10. března spuštěna elektronická registrace.

Elektronickou registraci můžete provést z domova a z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení s připojením k internetu. Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání. Po provedení elektronické registrace budou na vámi zadaný e-mail odeslány potvrzující informace o zvoleném termínu zápisu a registrační číslo pro zápis.   Nápověda pro vyplnění elektronické registrace    

Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu Plzeň 2 a přihlédnuto bude i k dalším kritériím. Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku 
Pokud by daná kritéria byla nedostačující, proběhne neveřejné losování školskou radou.

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít čtyři 1. třídy.
Každá třída bude tvořena ze dvou skupin žáků podle zvoleného zaměření:
2 třídy   tělesná výchova + hudební výchova   a    2 třídy   tělesná výchova + výtvarná výchova. 
Žáci budou do tříd zařazováni podle první volby zaměření a druhé (náhradní) volby zaměření tak, aby byl zachován vyrovnaný počet chlapců a dívek v jednotlivých třídách. 

Seznamy přijatých dětí k základnímu vzdělávání na 25. ZŠ budou zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce před hlavním vchodem do budovy školy a na webových stránkách školy.

 

Další informace pro rodiče: 

Příprava na školu

Školní zralost (PDF, 198kB)

Předškolákovy týdeníčky (JPG, 577kB)

Pomůcky pro 1. ročník

Žákovská - informační systém pro rodiče  

Bezplatný kurz "Těšíme se na zpívání, malování a divadelní hraní"

Šatní skříňky 

Relaxační centrum

  

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
a nahlédnout do nich do 17. dubna 2020
 kanceláři 25. základní školy Plzeň, Chválenická 17, vždy od 7,30 do 15,30 hodin.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si budou moci zákonní zástupci vyzvednout nejpozději ve středu 29. dubna a ve čtvrtek 30. dubna ve školní knihovně 25. ZŠ od 7,30 do 15,30 hodin.  

Pokud jste neodevzdali při zápisu, přineste prosím při vyzvedávání rozhodnutí o přijetí na 25. ZŠ vyplněnou přihlášku do ŠD, přihlášku ke stravování a povolení k inkasu pro školní jídelnu.

 


Informace k registraci a zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se průběžně aktualizují.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastní zápis za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce bude probíhat ve vybraném termínu při registraci, formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 20 minut.
V jeho průběhu je sledována věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů apod.).
 

Můžete si před zápisem stáhnout, vyplnit a následně doručit:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
              DOC, 555 kB                        PDF, 229 kB 
Zápisový list do 1. třídy 
              DOC, 578 kB                        PDF, 352 kB 
Žádost o odklad školní docházky
               DOC, 556 kB                       PDF, 225 kB

Přihláška do školní družiny                    
               
DOC, 178 kB                       PDF, 173 kB

Přihláška ke stravování    
s číslem účtu, ze kterého budete hradit stravné ve ŠJ 25. ZŠ     
           
DOC, 555 kB              PDF, 159 kB

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
- předčasný nástup povinné školní docházky    
               DOC, 555 kB                       PDF, 252 kB

Přihláška na kurz "Těšíme se ... "
               DOC, 183 kB                       PDF, 107 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku45%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj16%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize24%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2020 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP