Zápisy do 1. ročníku

Zápisy do 1. ročníku se uskuteční ve středu 1. 4. 2020 od 13,00 do 17,00 hodin 

                                                 
 a ve čtvrtek 2. 4. 2020 od 14,00 do 16,00 hodin.


Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít čtyři 1. třídy.

Každá třída bude tvořena ze dvou skupin žáků podle zvoleného zaměření:

2 třídy   tělesná výchova + hudební výchova

   2 třídy   tělesná výchova + výtvarná výchova. 

 

                ZDE bude od 10. března spuštěna elektronická registrace.

 

Elektronickou registraci můžete provést z domova a z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení s připojením k internetu. Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání.  Odkaz na elektronickou registraci bude umístěn na úvodní stránce našeho webu. Po provedení elektronické registrace budou na vámi zadaný e-mail odeslány potvrzující informace o zvoleném termínu zápisu a registrační číslo pro zápis.
Nápověda pro vyplnění elektronické registrace    

Vlastní zápis za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce bude probíhat ve vybraném termínu při registraci, formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 20 minut.
V jeho průběhu je sledována věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů apod.).

Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu Plzeň 2 a přihlédnuto bude i k dalším kritériím.   
Pokud by daná kritéria byla nedostačující, proběhne neveřejné losování školskou radou.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu odevzdat žádost o odklad s doporučujícím posouzením z PPP a od dětského nebo odborného lékaře. Na vyšetření v PPP je nutné se objednat co nejdříve, nejlépe do 17. ledna 2020. Informace Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni

Náhradní termín zápisu – po elektronické registraci a telefonické domluvě 
s PaedDr. Lenkou Třeškovou (zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň) – tel. 378 028 472.

S sebou k zápisu přineste:
Rodný list dítěte
Občanský průkaz
zákonného zástupce nebo dítěte 
(doklad o trvalém pobytu dítěte)
Doporučující posouzení
z pedagogicko-psychologické poradny
a od dětského nebo odborného lékaře
(v případě žádosti o odklad školní docházky)
   
           Informace k organizaci zápisů
         (PDF, 548kB), dokument MŠMT

           Desatero pro rodiče 
         (PDF, 215 kB), příloha dokumentu MŠMT  

  

Můžete si před zápisem vyplnit a k zápisu přinést:
Ušetříte tak čas, který můžeme při zápisu společně věnovat Vašemu dítěti.
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
              DOC, 554 kB                        PDF, 403 kB 
Zápisový list do 1. třídy 
              DOC, 575 kB                        PDF, 622 kB 
Žádost o odklad školní docházky
               DOC, 556 kB                       PDF, 431 kB

Přihláška do školní družiny                    
               
DOC, 178kB                        PDF, 268 kB

Přihláška ke stravování    
s číslem účtu, ze kterého budete hradit stravné ve ŠJ 25. ZŠ     
           
DOC, 555 kB              PDF, 240 kB

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
- předčasný nástup povinné školní docházky    
               DOC, 555 kB                       PDF, 444 kB

Přihláška na kurz "Těšíme se ... "
               DOC, 183 kB                       PDF, 206 kB

 
Další informace pro rodiče: 

Příprava na školu

Školní zralost (PDF, 198kB)

Předškolákovy týdeníčky (JPG, 577kB)

Pomůcky pro 1. ročník

Žákovská - informační systém pro rodiče  

Bezplatný kurz "Těšíme se na zpívání, malování a divadelní hraní"

Šatní skříňky 

Relaxační centrum


 

Seznamy přijatých dětí k základnímu vzdělávání na 25. ZŠ budou zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce před hlavním vchodem do budovy školy a na webových stránkách školy.

Žáci budou do tříd zařazováni podle první volby zaměření a druhé (náhradní) volby zaměření tak, aby byl zachován vyrovnaný počet chlapců a dívek v jednotlivých třídách. 

Zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
a nahlédnout do nich do 17. dubna 2020
 kanceláři 25. základní školy Plzeň, Chválenická 17, vždy od 7,30 do 15,30 hodin.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si budou moci zákonní zástupci vyzvednout nejpozději ve středu 29. dubna a ve čtvrtek 30. dubna ve školní knihovně 25. ZŠ od 7,30 do 15,30 hodin.  

Pokud jste neodevzdali při zápisu, přineste prosím při vyzvedávání rozhodnutí o přijetí na 25. ZŠ vyplněnou přihlášku do ŠD, přihlášku ke stravování a povolení k inkasu pro školní jídelnu.Informace k registraci a zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se průběžně aktualizují.

  

 

   

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku45%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj15%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize25%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2020 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP