Zápisy do 1. ročníku

SEZNAMY 1. TŘÍD (PDF,  kB)  

Žáci jsou zařazováni do tříd podle první volby zaměření a druhé (náhradní) volby zaměření tak, aby byl zachován vyrovnaný počet chlapců a dívek v jednotlivých třídách.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Společné schůzky rodičů s třídní učitelkou se budou konat 1. září od 16:00 hodin
a s vychovatelkou ŠD od 15:00 v jednotlivých kmenových třídách.

Na případné dotazy vám odpoví:
PaedDr. Lenka Třešková, zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň
727 893 242 treskovale@zs25.plzen-edu.cz

Mgr. Eliška Pilíková
, speciální pedagog
- pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhá vytvářet individuální vzdělávací plány ve spolupráci s pedagogy, zákonnými zástupci žáka a s dalšími odborníky)
378 027 457 pilikovael@zs25.plzen-edu.cz

Mgr. Zdeněk Novák
, zástupce ŘŠ pro sport a zájmové vzdělávání, ICT koordinátor
725 043 801 novakzd@zs25.plzen-edu.cz

Mgr. Eliška Syřínková
, ředitelka školy
727 893 243 syrinkovael@zs25.plzen-edu.cz

 

Další informace pro rodiče:   

   Příprava na školu

   Školní zralost (PDF, 198kB)

   Předškolákovy týdeníčky (JPG, 577kB) na www.prochytrehlavicky.cz   

   Pomůcky pro 1. ročník

   Žákovská - informační systém pro rodiče  

   Šatní skříňky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________________________________

K zápisu doručte vyplněnou žádost o přijetí dítěte, rodný list dítěte nebo jeho kopii, vyplněný zápisový list a případně i přihlášky do ŠJ a ŠD.

Všechny dokumenty bude možné doručit datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně v termínu, který jste vybrali při registraci. Tím chceme předejít kumulování většího počtu osob. Datum na žádosti a datum jejího podání (odeslání) může být nejdříve 1. 4. 2021.

Budete-li pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné doručit v době zápisu žádost o odklad s doporučujícím posouzením z PPP a od dětského nebo odborného lékaře. Jestliže v době zápisu tato doporučení ještě nebudete mít, nevadí, doručíte je později. Pouze k žádosti o odklad připište, zda máte domluvený termín v PPP nebo jiné důležité sdělení ohledně doručení těchto podkladů.

Můžete si před zápisem vyplnit
a k zápisu přinést:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
              DOC, 555 kB                  PDF, 229 kB 
Zápisový list do 1. třídy 
              DOC, 578 kB                  PDF, 352 kB 
Žádost o odklad školní docházky
               DOC, 556 kB                 PDF, 431 kB

Přihláška do školní družiny                    
               
DOC, 178kB                  PDF, 268 kB

Přihláška ke stravování    
s číslem účtu, ze kterého budete hradit stravné ve ŠJ 25. ZŠ     
               DOC, 555 kB                 PDF, 240 kB

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - předčasný nástup povinné školní docházky    
               DOC, 555 kB                 PDF, 444 kB

 

Adresa školy
pro podání žádosti poštou:

 25. základní škola Plzeň
 Chválenická 17
 326 00 Plzeň
 (obálku označte "ZÁPIS")


ID datové schránky školy: k9emwbh
 (předmět zprávy - "ZÁPIS")


Adresa pro podání žádosti e-mailem 
s uznávaným elektronickým podpise

 (nelze jen prostý e-mail,
 předmět zprávy - "ZÁPIS"):
 
syrinkovael@zs25.plzen-edu.cz

 

 

 

 

 

Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu Plzeň 2 a přihlédnuto bude i k dalším kritériím.   
Pokud by daná kritéria byla nedostačující, proběhne neveřejné losování školskou radou.
 

 Informace k organizaci zápisů
         (PDF, 548kB), dokument MŠMT

Desatero pro rodiče 
         (PDF, 215 kB), příloha dokumentu MŠMT  


 

 

 

 

Informace k registraci a zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 se průběžně aktualizují, 
také v závislosti na opatřeních Vlády ČR.
 

 

  

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku45%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj16%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize24%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2021 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP