Včelky - 2. oddělení ŠD

Prosinec 2019

Těšíme se na vás v novém školním roce 2019/2020.

Jmenujeme se " Včelky " a jsme 2.odd. školní družiny při 25.ZŠ Chválenická Plzeň.

V novém školním roce do tohoto odd. patří žáci 3.A, pro které se nemění třída ani p.vychovatelka Künkel.

Programově se i nadále budeme věnovat výchově k ohleduplnému chování v kolektivu dětí, k empatii, snaze pomoci jeden druhému a nevyčleňování jedince.

Důraz na otužování dětí ve stále větrané třídě a co nejdelším pobytem venku při sportovních i rekreačních činnostech. Vedení k lásce a ochraně přírody, seznamováním s okolím Plzně a Šumavou.

Orientace v třídění odpadků a vzájemná kontrola. Dohled na správné stolování ve ŠJ a motivovat děti ke zdravé výživě a neplýtvání potravinami.

Hlavní zájem vychovatele je především spokojené dítě při trávení volnočasových aktivit mimo vyučování v kolektivu ŠD.

 

Vybavení našeho oddělení

Září 2019

           Setkání po prázdninách bylo radostné, děti se na sebe velmi těšily a všechny ty nevšední zážitky si potřebovaly sdělit. 

Já jsem měla radost, že je vidím radostné a zdravé a zase o kus větší. Přece jenom jdou do třetí třídy a změna bude patrná i v jejich chování.

V době určené pro pobyt venku hrajeme míčové hry, běháme přes překážky  a zkoušíme svoji zdatnost a obratnost na prolézačkách.

V plánu je vyjít na plzeňskou věž a orientovat se podle důležitých staveb po městě a okolí. Důležitou prohlídkou budou i zvony ve věži.

Během podzimu stihneme několikrát návštěvu Škoda parku pod Homolkou.     

 Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Říjen 2019

Říjen - probarvený měsíc, stromy v odstínech zlaté,červené a zelené. Chodili jsme na sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka a pro sebe trhali šípky a jablíčka.

Teplé slunečné dny stále lákaly ke hrám v přírodě a my střídali místa procházek v okolí školy. Chodili jsme i do Škoda parku na fotbal a fitnes nářadí nebo se děti jen klouzaly na šikmých stěnách.Protože v Prvouce žáci probírali Plzeň a významné stavby v našem městě, vypravili jsme se opět na náměstí, navštívili jsme radnici a všímali se městských domů a jejich výzdoby.

Na náměstí probíhaly havelské trhy, tak tradiční trdelník byl sladkou tečkou.

Ve třídě jsme si vyráběli větrníky a kreslili obrázky s podzimní tématikou.

Na náměstí

Na náměstí

Na náměstí

Na náměstí

Na náměstí

Ve třídě

Ve Škoda parku

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na hřišti

Na hřišti

Ve třídě

Ve třídě

Kaštany a my

Lidská pyramida

 

Listopad 2019

 

Foto s dýněmi

Foto s dýněmi

Foto s dýní

Na náměstí

Na náměstí

Na náměstí

Na náměstí

Na náměstí

Prosinec 2019

 

Vycházka

Vycházka

Vycházka

Vycházka

Vycházka

Stavebnice

Stavebnice

Stavebnice

Stavebnice

Stavebnice

Ve třídě

Na hřišti

Na hřišti

Na hřišti

Akce

Akce

Akce

Na hřišti

Na hřišti

Na hřišti

Vánoce

Vánoce

Vánoce

Na náměstí

 

Leden 2020

Začátek nového roku začal s velkým nadšením z vánočních dárků a dlouhých prázdnin, ale brzy přešlo v nasazení zachránit si pěkné známky na pololetní vysvědčení.

Ve třídě jsme měli hezký stromeček a pod ním 2 koloběžky, knížku, lego auto a společenské hry. Také nové kluzáky, ale po sněhu ani památky. Máme stále možnost her na hřišti i procházek po Homolce, Koloběžky si děti užívají ježděním po chodbě. Chodíme i do Škoda parku pod vodárnou, kde mají děti více možností sportovního vyžití.

Na vycházce

Hrajeme si se stavebnicí

Hrajeme si se stavebnicí

Hrajeme si se stavebnicí

Hrajeme si se stavebnicí

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Maškarní

Maškarní

Maškarní

Únor 2020

Měsíc únor, přestože je přestupný, rychle uplynul.

Připravovali jsme se na maškarní, vyráběli škrabošky a vymýšleli masky. Na školní karneval přišla většina v kreativních maskách, že nebylo k poznání, kdo se v nich skrývá.

Denně jsme se snažili chodit ven i když počasí bylo hodně aprílové - vítr, sluníčko, déšť, jenom sníh v Plzni nepadal.Žádné hry na sněhu se nekonaly. Naštěstí si celá třída trochu zalyžovala a bobovala na týdenním lyžařském kurzu na Špičáku. Jinak zážitky měly děti obrovské - řádila vichřice Sabina, vlak nejezdil a vypadl proud, protože všude byly popadané stromy.

Hrajeme si

Hrajeme si

Na vycházce

Na vycházce