Březen - měsíc knihy a internetu

- akce v knihovně

Měsíc březen patří tradičně knihám, informačnímu vzdělávání a především čtenářům - návštěvníkům naší školní knihovny. V první řadě se věnujeme těm nejmenším čtenářům z 1. a 2. ročníků.

Od 16. do 20. března budou nejmenší čtenáři pozváni do školní knihovny na pohádky a povídání o knihách s "pohádkovým" dědou nebo tatínkem. Hlavním cílem akce pro nejmenší čtenáře je podpora čtenářství a vytvoření čtenářských návyků.

Starším čtenářům nabídneme nové knihy  z knihovního fondu v Týdnu čtení.

Čtení sluší každému, takže mladé čtenáře přečtení jedné knihy v březnu, o jarních prázdninách, jistě neporazí. Přestože v naší knihovně nemáme o čtenáře a návštěvníky na PC nouzi, denně naší knihovnu navštíví v průměru 85 dětí, přejeme si, aby bylo čtenářů stále dost a četlo se pro radost.