Divadelní soubor Oponka

Uvítání

Vážení rodiče a milé děti,

rádi bychom Vám představili náš  kroužek maňáskového divadla pod vedením vychovatelek Heleny Sladké a Mgr. Barbory Vítkové. 

Scházíme se jednou týdně vždy ve středu odpoledne od 15, 30 - 16,30 hod. Na kroužek chodí děti z 1. - 5. tříd. Činnost kroužku je zaměřena na rozvoj fantazie, řečnických schopností,  jazykolamů a trénování paměti.  Hlavní náplní kroužku je práce s maňásky. Cílem získaných dovedností je vždy nacvičení určité pohádky dle sestaveného scénáře. Děti se podílí i na výrobě kulis.

 

2014/2015

 V 1. pololetí jsme zkoušeli pohádku "Jak si princezna Jolanka vybírala ženicha". Zpočátku jsme prošli průpravou, která se týkala artikulačních cvičení, správného vodění maňáska a prostorového vnímání scény.  V pohádce se objevily krásné kulisy, a proto jsem se zaměřili na nošení a umístění kulis a také správné načasování jednotlivých rekvizit. Nejnáročnější role patřily panu králi, paní královně a samozřejmě princezně. Též důležitou roli měl vypravěč, kterého ztvárnil Richard Rusňák. Velký úspěch měla pohádka na akci Jarmark 25. ZŠ tak také u dětí ze školních družin.

 

V lednu jsme začali s přípravou na novou pohádku "Perníková chaloupka". Tentokrát se jedná o náročnější pohádku, protože se skládá z několika dějství a složitějších dialogů. V pohádce se objevují také kulisy, které se během představení několikrát mění.

Seznámení s textem pohádky...

Naše malé herce a premiéru pohádky můžete vidět na akci "Pohádkové odpoledne", které se koná 25.2.

Zkoušení pohádky s pomocí improvizovaného divadélka...

 Také jsme se podíleli na akci ŠD Divadlo pro všechny, kdy měly přístup do světa divadélka i jiné děti.

Též se na nás přišel podívat Chválíček - maskot naší školy.

Dne 25. 2. 2015 proběhlo v koncertním sále naší školy "Pohádkové odpoledne". Naši malí herci se představili v pohádce "O perníkové chaloupce". Děti měly velkou trému, ale nakonec se vše povedlo a naši malí herci byli odměněny potleskem od svých blízkých.

Sluníčko začalo pořádně svítit, a proto jsme hodinu Divadelního kroužku přesunuli do lesoparku Homolka. Kde si děti stavěly domečky z přírodnin a poté musely vymyslet příběh, který se vztahoval k postavenému domečku.

Děti z Divadelního kroužku si vyzkoušely roly moderátora, kdy musely improvizovat na dané téma.

Terezka a Nina

 

                   

Aneta a Anička

 

                 

Rebeka a Natálka

  

               

Klárka

 

 

 

2015/2016

Začal nový školní rok, a tím pádem i kroužek maňáskového divadla, na který se děti moc těšily :-)

Pro tento školní rok se přihlásilo hodně nových herců, proto se celé září budeme seznamovat pomocí seznamovacích her. A poté se zaměříme na práci s maňáskem, kdy se děti naučí základní manipulaci s maňáskem.

Když bude ještě hezké počasí, budeme se souborem využívat bylinkovou zahradu, kde se můžeme věnovat rozvoji řečnických schopností.

Dále si děti ze souboru vyzkoušejí různé dramatické hry, které vedou například k rozvoji verbální a neverbální komunikace, plynulosti řeči, fantazie a tvořivosti. Také nás čeká nacvičování nové pohádky a k tomu ještě výroba kulis. Děti z maňáskového divadla budou s novou pohádkou vystupovat na školních akcích, které budou probíhat během celého školního roku.

Dramatizace pohádky "O veliké řepě"

Ve středu 7. 10. jsme s maňáskovým kroužkem navštívili interaktivní výstavu "Stroj času", která je založena na ilustracích z knihy Historie Evropy od autorky Renáty Fučíkové. Během dvou hodin jsme se ocitli v období pravěku, Keltů, starověkého Říma, středověku, renesance, 19. a 20. století. Do každého období nás přenesla raketa nebo-li Stoj času. Dětem se výstava moc líbila a také si mohly  vyzkoušet, jak se v každém období žilo.

Stroj času

Období pravěku

Keltové

 Období starověkého Říma

Středověk

Renesance

19. a 20. století

Dne 23.11. v rámci Jarmarku 25 ZŠ můžete vidět pozvánku na naší novou pohádku Strašpytlové, kterou uvedeme na Pohádkovém odpoledni v březnu 2016.

Generální zkouška

 Sešli jsem se v novém roce a začínáme se opět věnovat naší pohádce Strašpytlíkové, kterou uvedeme na Pohádkovém odpoledni. V představení jsou také důležité kulisy, a proto si děti vyrobily krásné červené jahody a houbičky :-)

Blíží se Pohádkové odpoledne, kde se uskuteční 6. 4. 2016 a můžete vidět  naše malé herce přímo v akci. Náš divadelní soubor Oponka se představí s pohádkou Strašpytlové, ale můžete se také těšit na další dvě pohádky od dalších divadelních souboru.

Tady je malá ochutnávka pohádky - naše středeční zkoušky...

 

2016/2017

S novým školním rokem, začal i kroužek maňáskového divadélka. Potkávat se budeme opět každou středu od 15:30 do 16:30. Na začátku se společně seznámíme, protože kromě zkušených malých herců, budou navštěvovat kroužek i nové herecké posily. A to máme velkou radost

Děti se mohou těšit na novou pohádku, která je zatím, ale jedno velké tajemství  

První vystoupení, která nás v tomto školní roce bude čekat je na akci - Jarmark 25. ZŠ. Můžete se těšit na krátké vystoupení, které se dětem určitě povede.

Nácvik na vystoupení...

Vystoupení na akci školy - Jarmark 25. ZŠ

Děti si na hodině vyzkoušely manipulaci s malými i velkými loutkami - marionetami...A moc jim to šlo :-)

 Zveme rodiče a děti na vystoupení našeho souboru Oponka, které se uskuteční ve středu 10. května od 16:30 v koncertním sále. Můžete se těšit na pohádku NEBOJSOVÉ.

 Pilně nacvičujeme na vystoupení...

 

 

 

 

2017/2018

Vítáme příznivce souboru Oponka :-) V tomto školním roce se budeme scházet každou středu od 15:30 do 16:30. Na začátku školního roku jsme se všichni seznámili a řekli si, jaké akce nás čekají.

Nejbližší akcí bude Jarmark 25. ZŠ, který se koná 20. 11., náš soubor bude vystupovat v koncertním sále v časech od 14:00, 15:00 a 16:00. Tímto Vás všechny zveme se podívat na naše malé herce.

Malá ukázka ze zkoušky...