Divadelní soubor Oponka

Uvítání

Vítáme příznivce souboru Oponka.

Rádi bychom Vám představili náš kroužek maňáskového divadla pod vedením vychovatelek Heleny Sladké a Dominiky Kchol.

V tomto školním roce se scházíme každé úterý od 11:45 do 12:40 hod.

Činnost kroužku je zaměřena na rozvoj fantazie, řečnických schopností, jazykolamů a trénování paměti. Hlavní náplní kroužku je práce s maňásky.
Cílem získaných dovedností je vždy nacvičení určité pohádky dle sestaveného scénáře.
Děti se podílí i na výrobě kulis.

 

2021/2022

Z našich aktivit:

Na začátku školního roku se děti učily především správnému držení maňásků a manipulace s nimi.

V průběhu školního roku jsme nacvičovali pohádku O veliké řepě.