Život kolem nás

KAPITOLY

Budeme hledat odpověď na otázku, jaký je svět na počátku nového tisíciletí. Budeme se zabývat jevy přírodními i společenskými.
Úkolem soutěže je potvrdit úkol zeměpisu a přírodopisu v životě člověka. S těmito předměty se nesetkáváme jen ve školních lavicích, potřebujeme je v běžném životě. Při orientaci v neznámém prostředí při cestování, při poznávání a určování rostlin a živočichů, když posloucháme zprávy ze světa, při výběru místa pro bydlení, když se rozhodujeme pro chov domácího mazlíčka, řešíme-li problémy životního prostředí v obci, kde bydlíme.
Soutěž proběhne v dubnu 2017 ve třech věkových kategoriích. Úkolem soutěžících bude připravit krátké zajímavé prezentace, které předvedou v koncertním sále školy. Prezentace nesmí přesáhnout časový limit 5 minut. Hodnoceno bude několik aspektů: originalita tématu, kvalita vlastní prezentace, mluvený projev, dodržení časového limitu. Porota bude sestavena z několika žáků a učitelů daných ročníků. Vyplněné přihlášky je třeba odevzdat do konce února vyučujícímu zeměpisu nebo přírodopisu. Soutěžit můžou žáci, učitelé i rodiče 25. ZŠ ve třech věkových kategoriích:
1. Žáci 6. a 7. ročníku
2. Žáci 8. a 9. ročníku
3. Věková kategorie dospělých 20 až 99 let
Podrobnosti o chystané soutěži se můžete dovědět u svých vyučujících zeměpisu a přírodopisu.  Přejeme spoustu skvělých nápadů při přípravě prezentací a hodně štěstí v nové soutěži 25. základní školy.

vytisknout stránkudalší
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj13%
Kino, divadlo, koncert22%
Počítač, televize20%
Nákupní centra6%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2022 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP