"Pokud je něco, co bychom chtěli na dítěti změnit, pak nejdříve zkoumejme a sledujme zda není něco, co bychom měli raději změnit
na sobě." (C.G.Jung)


Cílem našich stránek je představit školu, jak žije
v současné době, připomenout se svým bývalým žákům a vzbudit zájem u žáků budoucích.

Vánoční besídky

Fotogalerie 3. A, B    Fotogalerie 3. C, D   Fotogalerie 5. A, C    Fotogalerie 5. B, D


Naše pěvecké sbory budou opět zpívat v kostele na Jiráskovo náměstí.

Adventní zpívání

 

Slavnostní předání Slabikářů našim prvňáčkům

Fotogalerie 1.A   Fotogalerie 1.B   Fotogalerie 1.C   Fotogalerie 1.D   Fotogalerie 1.E   Video

60 let od založení školy