Zápisy do 1. tříd ZŠ

Aktuální informace:

Seznam přerušených správních řízení: 69J9T, 7LJ3K, 678KL, SC2C3, 4VPB8, D8LV2, YMLOD, S6Q6Y, AX3VD, BSWAM, BRYOD

Správní řízení bylo přerušeno z důvodu naplnění celkové kapacity školy (960) a z důvodu konání zápisů ukrajinských dětí začátkem června.
Po odhlášení žáků přijatých na víceletá gymnázia bude možné rozhodnout o případném přijetí k povinné školní docházce pouze u plzeňských dětí.

Seznam odkladů povinné školní docházky: 88PSA, KXWGY, G5F74, GZ5FI, P7OHI, 2PNVB, MHQT2, 1WSJ1, 8PFRL, P4OBC, 28G3U

 

Žáci budou do tříd zařazováni podle první volby zaměření a druhé (náhradní) volby zaměření tak, aby byl zachován vyrovnaný počet chlapců a dívek v jednotlivých třídách. 

 

Zápisy do 1. ročníku se uskutečnily

v pondělí 3. 4. 2023 od 13,00 do 17,00 hodin a

v úterý 4. 4. 2023 od 14,00 do 16,00 hodin.


Ve školním roce 2023/2024 plánujeme otevřít čtyři 1. třídy.

Každá třída bude tvořena ze dvou skupin žáků podle zvoleného zaměření:

2 třídy   tělesná výchova + hudební výchova

   2 třídy   tělesná výchova + výtvarná výchova. 

        
Elektronickou registraci můžete provést z domova, z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení s připojením k internetu. Také můžete využít možnosti registrace přímo v naší škole v rámci Dne otevřených dveří 1. března 2023 od 10,00 hodin ve školní knihovně. Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání. Odkaz na elektronickou registraci bude umístěn také na úvodní stránce našeho webu. Při vyplňování adresy prosím nespěchejte a využijte našeptávače, díky kterému bude adresa kompletní. Po provedení elektronické registrace budou na vámi zadaný e-mail odeslány potvrzující informace o zvoleném termínu zápisu a registrační číslo pro zápis.
Nápověda pro vyplnění elektronické registrace    

Vlastní zápis za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce pobíhá ve vybraném termínu při registraci a nepřesahuje 20 minut.
V jeho průběhu je sledována školní připravenost, kde sledujeme oblasti, které jsou stěžejní pro nabývání školních dovedností, jako je čtení, psaní, počítání.
Pět sledovaných oblastí: zraková, prostorová, sluchová diferenciace, matematické představy a grafomotorika. Příprava na školu

K zápisu doručte vyplněnou žádost o přijetí dítěte, rodný list dítěte nebo jeho kopii, vyplněný zápisový list a případně i přihlášky do ŠJ a ŠD.

Budete-li pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné doručit v době zápisu žádost o odklad s doporučujícím posouzením z PPP a od dětského nebo odborného lékaře. Jestliže v době zápisu tato doporučení ještě nebudete mít, nevadí, doručíte je později. Pouze k žádosti o odklad připište, zda máte domluvený termín v PPP nebo jiné důležité sdělení ohledně doručení těchto podkladů.

Přednostně jsou přijímány děti, které mají trvalý pobyt v území MO Plzeň 2 - Slovany (Božkov, Doudlevce, Hradiště, Koterov, Lobzy a Východní předměstí) a v území MO Plzeň 8 - Černice. Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání (PDF, 150kB)
Pokud by daná kritéria byla nedostačující, proběhne neveřejné losování školskou radou.
 

Seznamy přijatých dětí k základnímu vzdělávání na 25. ZŠ budou zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce před hlavním vchodem do budovy školy a na webových stránkách školy.

Zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
a nahlédnout do nich do 20. dubna 2023
 v kanceláři 25. základní školy Plzeň, Chválenická 17, vždy od 7,30 do 15,30 hodin.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si budou moci zákonní zástupci vyzvednout ve čtvrtek 4. května a v pátek 5. května 2023 ve školní knihovně 25. ZŠ od 7,30 do 15,30 hodin. Pokud jste neodevzdali při zápisu, přineste prosím při vyzvedávání rozhodnutí o přijetí na 25. ZŠ vyplněnou přihlášku do ŠD, přihlášku ke stravování a povolení k inkasu pro školní jídelnu.

 

Na případné dotazy vám odpoví:
PaedDr. Lenka Třešková, zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň
378 028 472 treskovale@zs25.plzen-edu.cz

Mgr. Eliška Pilíková
, speciální pedagog
- pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhá vytvářet individuální vzdělávací plány ve spolupráci s pedagogy, zákonnými zástupci žáka a s dalšími odborníky)
378 027 457 pilikovael@zs25.plzen-edu.cz

Mgr. Zdeněk Novák
, zástupce ŘŠ pro sport a zájmové vzdělávání, ICT koordinátor
725 043 801 novakzd@zs25.plzen-edu.cz

Mgr. Eliška Syřínková
, ředitelka školy
727 893 243 syrinkovael@zs25.plzen-edu.cz 

 

 

Informace k registraci a zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 se průběžně aktualizují.  

Můžete si před zápisem vyplnit (připravuje se)
a k zápisu přinést:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
              DOC, 555 kB                  PDF, 231 kB 
Zápisový list do 1. třídy 
              DOC, 581 kB                  PDF, 333 kB 
Žádost o odklad školní docházky
               DOC, 555 kB                 PDF, 208 kB

Přihláška do školní družiny                    
               
DOC, 177kB                  PDF, 146 kB

Přihláška ke stravování    
s číslem účtu, ze kterého budete hradit stravné ve ŠJ 25. ZŠ     
               DOC, 553 kB                 PDF, 160 kB

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - předčasný nástup povinné školní docházky    
               DOC, 555 kB                 PDF, 246 kB

Přihláška na kurz pro předškoláky
"Těšíme se na zpívání, malování a divadelní hraní" (více ZDE)
               DOC, 183 kB                   PDF, 105 kB

Další informace pro rodiče:   

   Školní zralost (PDF, 198kB)

   Pomůcky pro 1. ročník

   Žákovská - informační systém pro rodiče  

   Šatní skříňky 

 

 Informace k organizaci zápisů
         (PDF, 548kB), dokument MŠMT

Desatero pro rodiče 
         (PDF, 215 kB), příloha dokumentu MŠMT  


  

 


 

 

Rozhodnutí o přijetí, rozhodnutí o odkladu a usnesení o přerušení správního řízení si budou moci zákonní zástupci vyzvednout ve čtvrtek 4. května a v pátek 5. května 2023 ve školní knihovně 25. ZŠ od 7,30 do 15,30 hodin. Pokud jste neodevzdali při zápisu, přineste prosím při vyzvedávání rozhodnutí o přijetí na 25. ZŠ vyplněnou přihlášku do ŠD, přihlášku ke stravování a povolení k inkasu pro školní jídelnu.

Seznam přijatých dětí (Upozornění: Sloupce neznamenají jednotlivé třídy, rozdělení do tříd bude až na konci června.)

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj14%
Kino, divadlo, koncert21%
Počítač, televize20%
Nákupní centra7%

eAmadeo

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2023 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP