Charakteristika školy

 
Motto školy: ,, Chceme-li na dítěti něco změnit, pak nejdříve zkoumejme a sledujme, zda není něco, co bychom měli změnit raději na sobě.“ (C.G. Jung)
 
25. ZŠ je školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy (zaměření na badminton, basketbal a golf) a s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy.
 
Školu dále tvoří školní družina, školní klub a školní jídelna, které jsou umístěny ve stejné budově jako základní škola. Děti nikam nepřecházejí a rodiče se nemusí bát o bezpečnost svých dětí.
 
Zřizovatel: Plzeň, statutární město, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
 
25. ZŠ je fakultní školou FPE ZČU v Plzni. Při 25. ZŠ je zřízena Školská rada a také Klub rodičů a přátel 25. ZŠ. V rámci dětské samosprávy pracuje na škole Žákovský parlament (žáci 4. - 9. ročníku).

Školní vzdělávací program „ŠKOLA FAIR PLAY“ je sestaven tak, aby rozvíjel nadání, talent a zájmy všech žáků školy. Škola je zaměřena sportovně i umělecky.

Na 1. stupni mají žáci možnost volby zaměření na tělesnou, výtvarnou nebo hudební výchovu. Ve většině tříd je kombinace dvou zaměření - TV/VV nebo TV/HV. Žáci rozvíjí všestranně své pohybové dovednosti a mají na výběr řadu sportovních zájmových kroužků. Žáci s hudebním zaměřením zpívají ve školních pěveckých sborech.

Na 2. stupni máme vždy v každém ročníku jednu třídu sportovní (zaměření na badminton, basketbal a golf) a jednu třídu uměleckou se zaměřením na hudební a výtvarnou výchovu. 

V rámci zájmového vzdělávání mají žáci možnost se věnovat také dramatické výchově - loutkové a maňáskové divadlo, dramatický kroužek a divadelní přípravka. 

Od 1. ročníku probíhá na 25. ZŠ také výuka anglického jazyka.
Žáci mohou dále rozvíjet své znalosti v zájmových kroužcích cizích jazyků

V naší škole klademe důraz na smysluplné trávení volného času.
Školní družina, školní klub a více než 25 zájmových kroužků, které každoročně otevíráme, nabízí dětem rozmanité zapojení do mimoškolní činnosti. Školní knihovnu a informační centrum mohou žáci navštěvovat ve všedních dnech od 12 – 16 hodin. Ochotně jim ve všem poradí profesionální knihovnice, která se zde stará o báječnou atmosféru.

V budově naší školy sídlí i 4. ZUŠ s širokou nabídkou hry na hudební nástroje, malby, zpěvu a tance.

Každoročně organizujeme pobytové a výchovně vzdělávací akce: ozdravné pobyty , bruslení na Zimním stadionu v Plzni, letní a zimní sportovní soustředění, lyžařské kurzy, vodácké kurzy (na kánoích a raftech), poznávací zahraniční zájezdy s důrazem na rozvoj cizího jazyka a vysokohorskou turistiku, školní soutěže, besídky a divadelní představení.

25. základní škola poskytuje žákům velmi kvalitní výchovu a vzdělávání. Důraz klademe na vzájemnou úctu mezi pedagogem a žákem. Nabízíme kvalitní pedagogický sbor, který je zárukou pozitivního klimatu ve třídách s důrazem na rozvoj zodpovědnosti, samostatnosti a spolupráce mezi žáky.
Jsme rádi a těší nás, že je o naši školu stále velký zájem.

 Pedagogický sbor v září 2022
                                                                                                Pedagogičtí pracovníci 25. ZŠ v září 2022
  

Dostupnost školy

25. základní škola je umístěna v plzeňském obvodu Slovany. Má kapacitu 940 žáků.

Je dostupná autobusovou linkou č. 30 (spojení Bory, Slovany, Doubravka, Košutka), autobusovou linkou č. 22 (spojení Bory - Koterov),trolejbusovou linkou č. 13 (spojení Lobzy, střed města, Černice) a tramvajovou linkou č. 1 (Bolevec, střed města, Slovany).

GPS: 49°43´22.508´´ N
           13°24´11.566´´ E

Mapa školy

Pohled do minulosti 

25. ZŠ má již více než šedesátiletou tradici. Byla otevřena dne 15. 1. 1962 pro první stupeň a 1. 4. 1962 pro druhý stupeň ZŠ. V prvním roce navštěvovalo školu 546 žáků, z tohoto 175 na 2.stupeň ZŠ. Jak léta plynula, střídali se ředitelé i jejich zástupci, obměňoval se učitelský sbor i ostatní personál školy, přicházeli noví a noví žáci. Měnily se osnovy, koncepce, zkracovala se a prodlužovala školní docházka. Mnohé bývalé žáky už vystřídaly v lavicích jejich děti a vnoučata.¨V letech 2009/2010 prošla školní budova rozsáhlou rekonstrukcí a nástavbou za pomoci finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad a MMP.


 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj14%
Kino, divadlo, koncert21%
Počítač, televize20%
Nákupní centra7%

eAmadeo

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2023 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP