Charakteristika školy

 
Motto školy: ,, Chceme-li na dítěti něco změnit, pak nejdříve zkoumejme a sledujme, zda není něco, co bychom měli změnit raději na sobě.“ (C.G. Jung)
 
25. ZŠ je školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy (zaměření na badminton, basketbal a golf) a s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy.
 
Školu dále tvoří školní družina, školní klub a školní jídelna, které jsou umístěny ve stejné budově jako základní škola. Děti nikam nepřecházejí a rodiče se nemusí bát o bezpečnost svých dětí.
 
Zřizovatel: Plzeň, statutární město, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
 
25. ZŠ je fakultní školou FPE ZČU v Plzni. Při 25. ZŠ je zřízena Školská rada a také Klub rodičů a přátel 25. ZŠ. V rámci dětské samosprávy pracuje na škole Žákovský parlament (žáci 4. - 9. ročníku).

Školní vzdělávací program „ŠKOLA FAIR PLAY“ je sestaven tak, aby rozvíjel nadání, talent a zájmy všech žáků školy. Škola je zaměřena sportovně i umělecky.

Od 1. třídy je v každém ročníku alespoň jedna třída se zaměřením na tělesnou výchovu, jedna třída se zaměřením na hudební výchovu a jedna na výtvarnou výchovu

Na 1. stupni žáci rozvíjí všestranně své pohybové dovednosti a mají na výběr řadu sportovních zájmových kroužků. Žáci hudebních tříd zpívají ve školních pěveckých sborech.

Na 2. stupni máme vždy v každém ročníku jednu třídu sportovní (zaměření na badminton, basketbal a golf) a jednu třídu uměleckou se zaměřením na hudební a výtvarnou výchovu. 

V rámci zájmového vzdělávání mají žáci možnost se věnovat také dramatické výchově - loutkové a maňáskové divadlo, dramatický kroužek a divadelní přípravka. 

Od 1. ročníku probíhá na 25. ZŠ také výuka anglického jazyka.
Žáci mohou dále rozvíjet své znalosti v zájmových kroužcích cizích jazyků

V naší škole klademe důraz na smysluplné trávení volného času.
Školní družina, školní klub a více než 25 zájmových kroužků, které každoročně otevíráme, nabízí dětem rozmanité zapojení do mimoškolní činnosti. Školní knihovnu a informační centrum mohou žáci navštěvovat ve všedních dnech od 12 – 16 hodin. Ochotně jim ve všem poradí profesionální knihovnice, která se zde stará o báječnou atmosféru.

V budově naší školy sídlí i 4. ZUŠ s širokou nabídkou hry na hudební nástroje, malby, zpěvu a tance.

Každoročně organizujeme pobytové a výchovně vzdělávací akce: ozdravné pobyty , bruslení na Zimním stadionu v Plzni, letní a zimní sportovní soustředění, lyžařské kurzy, vodácké kurzy (na kánoích a raftech), poznávací zahraniční zájezdy s důrazem na rozvoj cizího jazyka a vysokohorskou turistiku, školní soutěže, besídky a divadelní představení.

25. základní škola poskytuje žákům velmi kvalitní výchovu a vzdělávání. Důraz klademe na vzájemnou úctu mezi pedagogem a žákem. Nabízíme kvalitní pedagogický sbor, který je zárukou pozitivního klimatu ve třídách s důrazem na rozvoj zodpovědnosti, samostatnosti a spolupráce mezi žáky.
Jsme rádi a těší nás, že je o naši školu stále velký zájem.

 pedagogický sbor 2020
                                                                                                Pedagogičtí pracovníci 25. ZŠ v září 2020
  

Dostupnost školy

25. základní škola je umístěna v plzeňském obvodu Slovany. Má kapacitu 940 žáků.

Je dostupná autobusovou linkou č. 30 (spojení Bory, Slovany, Doubravka, Košutka), autobusovou linkou č. 22 (spojení Bory - Koterov),trolejbusovou linkou č. 13 (spojení Lobzy, střed města, Černice) a tramvajovou linkou č. 1 (Bolevec, střed města, Slovany).

GPS: 49°43´22.508´´ N
           13°24´11.566´´ E

Mapa školy

Pohled do minulosti 

25. ZŠ má již více než padesátiletou tradici. Byla otevřena dne 15. 1. 1962 pro první stupeň a 1. 4. 1962 pro druhý stupeň ZŠ. V prvním roce navštěvovalo školu 546 žáků, z tohoto 175 na 2.stupeň ZŠ. Jak léta plynula, střídali se ředitelé i jejich zástupci, obměňoval se učitelský sbor i ostatní personál školy, přicházeli noví a noví žáci. Měnily se osnovy, koncepce, zkracovala se a prodlužovala školní docházka. Mnohé bývalé žáky už vystřídaly v lavicích jejich děti a vnoučata.¨V letech 2009/2010 prošla školní budova rozsáhlou rekonstrukcí a nástavbou za pomoci finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad a MMP.


Úspěšnost přijetí na střední školy

 • 2015/2016 - na střední školy se hlásilo a bylo přijato 86 žáků z 9. tříd ( 68 na SŠ s maturitní zkouškou, 18 na SŠ s výučním listem), na osmiletá gymnázia se hlásilo 47 žáků z 5. tříd a přijato bylo 21, na šestileté gymnázium se hlásilo a bylo přijato 6 žáků.
 • 2014/2015 - na střední školy se hlásilo a bylo přijato 85 žáků z 9. tříd (76 na SŠ s maturitní zkouškou, 9 na SŠ s výučním listem), na osmiletá gymnázia se hlásilo 36 žáků z 5. tříd a přijato bylo 25, na šestileté gymnázium se hlásili a byli přijati 3 žáci.
 • 2013/2014 - na střední školy se hlásilo a bylo přijato 59 žáků z 9. tříd, na víceletá gymnázia se hlásilo 23 žáků z 5. tříd, přijato jich bylo 14,  7 žáků se hlásilo na šestileté gymnázium ze 7. třídy. a bylo jich přijato 6.
 • 2012/2013 - na střední školy se hlásilo a bylo přijato 77 žáků z 9. tříd, na víceletá gymnázia se hlásilo 29 žáků z 5. tříd, přijato jich bylo 11,  2 žáci se hlásili a byli přijati na víceleté gymnázium ze 7. třídy.  
 • 2011/2012 -  na střední školy se hlásilo a bylo přijato 59 žáků z 9. tříd, na víceletá gymnázia se hlásilo 25 žáků z 5. tříd, přijato bylo 13 žáků.
 • 2010/2011 - na střední školy se hlásilo a bylo přijato 86 žáků z 9. tříd, na víceletá gymnázia se hlásilo 17 žáků z 5. tříd, přijato bylo 11 a 7 žáků se hlásilo a bylo přijato na víceleté gymnázium ze 7. třídy.
 • 2009/2010 - na střední školy se hlásilo a bylo přijato 68 žáků z 9. tříd, na víceletá gymnázia se hlásilo 17 žáků z 5. tříd, přijato bylo 16 a 2 žáci na víceleté gymnázium ze 7. třídy. 
 • 2008/09 - na střední školy se hlásilo a bylo přijato 77 žáků z 9.tříd, 1 žák z 8. třídy, na víceletá gymnázia se hlásilo 13 žáků z 5. tříd, přijato bylo 10 a 1 žák byl přijat na víceleté gymnázium ze 7. třídy.
 • 2007/08 - na střední školy se hlásilo a bylo přijato 78 žáků z 9.tříd, 1 žák z 8. třídy, na víceletá gymnázia se hlásilo 18 žáků, přijato bylo 13
 • 2006/07 - na střední školy se hlásilo 76 z 9.tříd, přijato bylo 76, na víceletá gymnázia se hlásilo 11 žáků, přijato bylo 9
 • 2005/06 - na střední školy se hlásilo 65 z 9.tříd, přijato bylo 65, na víceletá gymnázia se hlásilo 19 žáků, přijato bylo 16
 • 2004/05 - na střední školy se hlásilo 84 z 9.tříd, přijato bylo 84, na víceletá gymnázia se hlásilo 12 žáků, přijato bylo 8
 • 2003/04 - na střední školy se hlásilo 77 žáků z 9. tříd a přijato bylo 77 žáků na víceletá gymnázia se hlásilo 20 žáků, přijato bylo 15 žáků
 • 2002/03 - na střední školy se hlásilo 56 žáků z 9. tříd a přijato bylo 56 žáků. Na víceletá gymnázia se hlásilo 13 žáků a přijato bylo 9 žáků
 • 2001/02 - na střední školy se hlásilo 41 žáků a přijato bylo 41 žáků, na víceletá gymnázia se hlásilo 21 žáků a přijato bylo 15 žáků
 • 2000/01 - na střední školy se hlásilo 35 žáků z 9. tříd a přijato bylo 35 žáků, na víceletá gymnázia se hlásilo 6 žáků a přijati byli 2 žáci

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku45%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj16%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize24%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2021 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP