Informace o školním stravování pro nové žáky

Od 6. 9. 2022 se mění cena čipu do ŠJ na 152,- Kč.

Každý strávník se vyplněním a odevzdáním přihlášky ke stravování, kterou najdete na internetových stránkách školy, automaticky započítává do stavu.

Stravné ve školní jídelně platí rodiče žáků inkasním způsobem z bankovního účtu. Platba se provádí předem, tedy do konce měsíce na měsíc následující. Po skončení školního roku je přeplatek za měsíc červen vrácen v červenci na účet. Podle §5 odst. 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, může zařízení školního stravování vybírat zálohy na stravné pouze na 2 měsíce dopředu.

K vyzvedávání a objednávání stravy slouží žákům identifikační čip, který si po zaplacení částky 152,- Kč vč. DPH na účet ŠJ č. 11433311/0100 (do poznámky zapsat jméno dítěte a třídu) a předložení dokladu o zaplacení vedoucí ŠJ vyzvednete v kanceláři ŠJ (neplaťte dříve než po 1. červenci) nebo Plzeňská karta nebo ISIC karta. V případě zapomenutí čipu nebo Plzeňské karty si žák vyzvedne náhradní stravenku v objednávacím boxu po zadání přihlašovacích údajů (stejně jako do internetového objednávání obědů).

Jídelníček je v objednávacím boxu zapsán vždy na celý měsíc, aby si každý strávník mohl včas navolit. Další možnost volby a odhlašování je přes internet. K odhlášení stravy stačí i telefonická odhláška.

Vyplněnou přihlášku ke stravování s dokladem o povolení inkasa odevzdejte nejpozději do 12. 8. 2022, aby mohl být nový strávník včas zanesen do elektronického systému školního stravování a v polovině srpna mohlo být provedeno stržení stravného na měsíc září.

V bance si proto zařiďte svolení k inkasu od 1. srpna (bez limitu nebo s limitem 1 000,- Kč měsíčně pro jedno dítě a bez variabilního symbolu).

Vyzvednout čip nebo aktivovat Plzeňskou kartu si přijďte do kanceláře vedoucí ŠJ
25. srpna 2022 od 11,00 do 16,00 hodin.

                                                       
Případné dotazy vyřizuje vedoucí ŠJ, telefon: 378 028 484-5.

NOVÉ CENY OBĚDŮ od 1. 9. 2022
žáci 7 - 10 let 31,- Kč
žáci 11 - 14 let 33,- Kč
žáci 15 a více let 35,- Kč

cizí strávníci 88,- Kč
školní důchodci 86,- Kč
obědy pro nemocné žáky 88,- Kč
4. ZUŠ 84,- Kč

Výdej obědů 1. 9. 2022 bude probíhat od 10,00 do 13,00 hodin.

Důležitá upozornění:

1. Strávník je počítán do stavu až po připsání peněz na účet ŠJ.
2. Každý strávník, který má uhrazené stravné, je od prvého dne v měsíci počítán do stavu, pokud není předem odhlášen.
3. Rodiče jsou povinni přihlásit nebo odhlásit žáka ze stravování vždy nejpozději den předem.
4. Obědy pro nemocné žáky:
Podle § 4 vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole považuje za pobyt ve škole. První den nemoci mají rodiče možnost vyzvednout si oběd do vlastních nerezových jídlonosičů. Pokud rodiče mají zájem odebírat obědy žáka v dalších dnech nemoci, potom bude cena zahrnovat minimálně plné náklady na přípravu oběda. Cenu za tyto obědy musí rodiče uhradit hotově u vedoucí školní jídelny, kde obdrží stravenku pro vyzvednutí oběda s sebou do jídlonosičů. (V současné době je cena tohoto oběda 88,- Kč vč. DPH.)
5. Za neodebranou nebo včas nevyzvednutou stravu se finanční ani věcná náhrada neposkytuje. Tyto obědy vydají kuchařky ŠJ dětem na přídavky.
6. Dbejte, aby Vaše dítě nosilo a řádně předkládalo čip nebo Plzeňskou kartu a poučte jej o potřebě konzumace úplných obědů.

Zdeňka Paulová, vedoucí ŠJ                                                                                


vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

eAmadeo

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2023 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP