Příprava na školu

Vážení rodiče, pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadný,
pokud budete vědět, jak má být vaše dítě připraveno.

Školní připravenost

1. Zraková diferenciace - schopnost rozlišit tvar bez ohledu na jeho velikost a polohu,  důležité pro osvojování tvarů písmen a číslic    
Rozvoj zrakového vnímání - Jiřina Bednářová (1. - 3.  díl)

2. Prostorová orientace - vnímání prostoru vymezené třemi osami ( horno-dolní, předo-zadní, pravo-levá, odhad, zapamatování si vzdálenosti, porovnávání velikosti objektů, vnímání části a celku ), důležité pro orientaci v textu při čtení a psaní    
Orientace v prostoru a čase - Jiřina Bednářová (pro děti od 5 do 7 let)

3. Matematické představy - řazení, třídění, porovnávání a množství, důležité pro osvojování matematických dovedností, schopností a logického myšlení    
Počítání soba Boba - Jiřina Bednářová  (1. - 3. díl)

4. Sluchové vnímání - rozlišování, rozklad a skládání slov (počet slabik, první a poslední hláska slova), důležité pro osvojování správnost, přesnosti a tempa čtení, spojování písmen do slabik a slov    
Sluchové vnímání - Jiřina Bednářová

5. Grafomotorika - držení psacího náčiní, postavení a uvolnění ruky při psaní, důležité pro vedení linií tvarů písmen    
Rozvoj grafomotoriky - Jiřina Bednářová (Na návštěvě u malíře 5 - 7 let)

 

Pro zvládnutí nových nároků je důležitá školní zralost:

- Dítě by se mělo umět vyjadřovat ve větách a jednoduchých souvětích, správně vyslovovat všechny hlásky, konverzovat s dospělými, spontánně popisovat děj a vyprávět jednoduchý příběh.
- Ditě je schopno soustředit se na práci, odložit atraktivní činnost a začít s plněním úkolů podle pokynů učitele, zapojit se do kolektivních her.
- Dítě umí ovládnout své emocionální projevy a respektuje běžné normy chování.
- Dítě je samostatné - umí se obléknout, najíst, udržovat pořádek, započaté práce se snaží dokončit, zná svoji adresu, jméno a povolání rodičů.  

 

Náměty pro práci s předškolákem

Správný úchop pera  JPG (článek z časopisu Učitelské noviny)

Nápadník pro rodiče (z časopisu Perpetum)

Předškolákovy týdeníčky JPG, 577kB (z časopisu Učitelské noviny, 2015)

Jak můžete pomoci svým dětem (z časopisu Škola a rodina, 2015)

Pro děti v předškolním věku je nejdůležitější a nejpřirozenější činností hra. Je to spontánní činnost. Hra je přirozeným prostředkem výchovy a učení.Hrou dítě poznává svět, učí se novým dovednostem a vědomostem, napodobováním činností dospělého se připravuje na budoucí život. Hra má i velký význam sociální-napomáhá budování vztahu mezi dítětem a dospělým i mezi dětmi navzájem, ve hře se dítě učí spolupráce a dodržování pravidel. Proto by každá příprava na školu měla probíhat hravou formou a krátkou dobu (15 - 20 minut denně). Společně strávený čas rodičů s dětmi je to nejcennější, co jim mohou dát.

 

Jak  správně držet tužku

Správné držení - špetkový úchop
Palec drží, prostředníček podpírá a ukazováček je položen lehce shora. 

Špatné držení psacích potřeb
Křečovité držení
Palec i ukazováček drží příliš křečovitě, způsobuje tlak na pero, z toho důvodu se také ukazováček prohýbá. Vzniká častá unavitelnost celé ruky.
Špatné držení - hrníčkový úchop
Palec drží, prsteníček podpírá a prostředníček s ukazováčkem jsou položeny shora.
Špatné držení - špetkový úchop s palcem
Prostředníček podpírá, ukazováček shora, ale palec je příliš vysunutý a ohnutý přes pero.

 

Zajímavé odkazy

Tolerantní výchova ničí dětem hodnoty.  (článek z webu Českého rozhlasu)

Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit 
 - článek z časopisu Moderní vyučování (PDF, 633kB)

www.hrackyvzdelavacky.cz + článek z časopisu Perpetum

Gymnastika prstů

Předškoláci

Stránky pro leváky

Brousek pro tvůj jazýček

Alík