Zájmové kroužky

 Nabídka zájmových kroužků pro 1. a 2. stupeň 25. ZŠ
ve školním roce 2020/2021

Činnost zájmových kroužků bude zahájena v týdnu od 14. 9. 2020.

Elektronická přihláška  - přihlašování ukončeno

Platba zájmového kroužku:

K platbě za zájmový kroužek budete vyzváni vedoucím kroužku až po řádném zapsání. Neplaťte prosím dříve!

Platit pouze převodem z účtu
Číslo účtu 50037311/0100, variabilní symbol = kód kroužku (jméno dítěte a třídu napište do zprávy pro příjemce).

na období září – prosinec - cena všech kroužků 400 Kč,
                                       golfový kroužek 1200 Kč

na období leden – červen - cena všech kroužků 600 Kč, 
                                       golfový kroužek 1800 Kč

celoročně - cena všech kroužků 1000 Kč, 
                 golfový kroužek 3000 Kč

 Fotogalerie zájmových kroužků

Název kroužku /

vedoucí

Ročník

Čas konání

Náplň kroužku

Kroužek AJ pro žáky ŠD

 

Mgr. L. Nová

 

Mgr. Y. Mašková

 

Mgr. G. A. Jirochová

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Út 12:50 – 13:35

St 11:50 – 12:35

Po 12:50 – 13:35

St 11:50 – 12:35

St 15:00 – 15:40

Kapacita kroužku omezena!

 

-         Kroužek pro 1. a 2. ročník probíhá 2x týdně

-         Kroužek pro 3. ročník probíhá 1x týdně

Šikulky

 

Mgr. L. Kutá

.
2. - 5.


Čt 13:30 - 15:00

1 x 14 dní
Max. 30 žáků

-   tvorba výrobků z různých materiálů

-   k poplatku za kroužek vybíráme ještě hotově 200 Kč na materiál

Sportík

 

Mgr. H. Špuláková/

Mgr. R. Kcholová

Bc. O. Soukup

Mgr. J. Novák/

Mgr. Kuzmová
Mgr. S. Mrázová

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4. – 5.

 

 

St 11:45 - 12:30

 

Pá 11:45 - 12:30

 

Čt 12:45 - 13:30

 

St 12:45 - 13:30

-   všestranný rozvoj pohybových schopností

-   základy techniky práce s míčem

Keramický kroužek

 

Mgr. I. Aulická
Mgr. K.Šliková

 

 

2. - 5.

2. - 5.

 

 

Po 13:30 - 15:00

St 13:30 - 15:00
1 x 14 dní

-   práce s hlínou

-   různé techniky povrchové úpravy keramiky

-   PO – kapacita 30 míst

-   ST – kapacita 15 míst

Badmintonový kroužek

 

Mgr. A. Mrvová / Mgr. V. Úblová

Mgr. A. Mrvová / Mgr. I. Nožičková

Mgr. V. Úblová /O. Soukup

Mgr. V. Úblová / Mgr. I. Skálová1.
2.

3.


4. – 5.

Út 11:55 - 12:40

St 11:55 - 12:40

Pá 12:50 - 13:35

Út 12:45 – 13:30

-   osvojení základních badmintonových dovedností

-   zdokonalení herních činností

Basketbalový kroužek (chlapci)

p. Zeman

1. - 5.

Pá 14:00 - 14:50

-   získání základních dovedností s míčem

-   zdokonalení herních činností

Basketbalový kroužek (dívky) BAK

Bc. M. Pipta

 

 

1. - 3.

4. - 5.

 

 

Pá 17:15 - 18:15

Pá 18:15 - 19:30

-   získání základních dovedností s míčem

-   zdokonalení herních činností

Zpěváčci

 

Mgr. M. Mannertová

Mgr. B. Kroupová

 

 1. - 2.

 

St 13:00 - 13:50

-   pro všechny děti, které rády zpívají

-   žáci z tříd s HV zaměřením jsou přihlášení automaticky

Rolničky

 

Mgr. E. Vorlová
Mgr. M. Paulová

 

3. - 5.

 

Út 13:30 - 15:00

-   pro všechny děti, které rády zpívají

-   velký výběr písniček (lidové i moderní)

-   žáci z tříd s HV zaměřením jsou přihlášení automaticky

Sbor II. stupeň

 
Mgr. Miroslav Bartoš

 

6. - 9.

 

Po 13:55 - 15:30

Kroužek florbalu

 

Bc. L. Tolar

3.

4.

5.

Čt 12:45 - 13:30

Pá 13:30 - 14:15

Pá 14:20 - 15:10

-   základní pohybová průprava

-   zvládnutí pravidel hry a fair play

Kroužek lezení

 

Mgr. J. Maun

3. - 7.

St 7:00 - 7:45

Čt 7:00 - 7:45

-   bouldering je lezení na umělé stěně bez lana v malé výšce

-   rozvoj síly a obratnosti

-   přijď si vyzkoušet naší novou umělou lezeckou stěnu

Kroužek informatiky

 

Mgr. M. Michálková
Mgr. M. Michálková

Mgr. Z. Novák

Mgr. J. Maun

 

1.

2.

3.

4.

 

Po 11:50 - 12.35

Pá 11:50 - 12.35

Po 12:50 - 13:35

Út 12:50 - 13:35

-   seznámení se základy práce na počítači

-   seznámení s internetem, e-mail, práce s obrázky

Kroužek jógy

 

 p. M. Künkel

 

1. - 4.

 

Čt 7:00 - 7:45

-   základy jógy

-   správné dýchání a držení těla

-   protažení a posílení svalů

Logopedická

nápravná péče

 

Mgr. A. Kosnarová

 

1.

 

2.

 

Út 11:50 - 13:30

 

Čt 12:50 - 13:50

-   odborná náprava řeči

-   děti budou rozděleni do skupin

Divadelní soubor – LIMETKY

p. V. Mauleová

p. J. Klečková

 

II.st.+SŠ 

ŠDPá 16:00 - 17:45

-   pro II. stupeň

-   činohra, dramatizace

-   žáci se stávají tvůrci divadelních her – scénáristů, režisérů, choreografů a především herců

Divadelní soubor – JAHŮDKY

 

p. V. Mauleová

p. J. Klečková

 

5.+II.st

ŠD

 

Út 15:15 - 16:45

 

-   I. stupeň (pro pokročilé)

-   kultivace slovného projevu

-   rozvoj sociálních kompetencí

-   žáci se aktivně podílejí na tvorbě divadelních her

Divadelní kroužek -

PROPADLO

p. M. Moravcová

p. L. Šeflová

 

3. - 5.

ŠD

 

St 15:15 - 16:45

 

 

-   „PROPADLO“ aneb od hledání přes tvoření až k vytvoření inscenace

Divadelní přípravka - OPONKA

 

p. H. Sladká

p. H. Černá

 

1.

 

St 11:55 – 12:40

-   pro začínající „herce“, práce s maňáskem

Divadelní kroužek - DIVIDLO

p. M. Moravcová

p. L. Šeflová

 

 

6. – 9.

 

 

Po 15:15 - 16:45

-   „Dividlo“ aneb jak se dělá divadlo od námětu k představení

Dramatický kroužek -

DRAMAŤÁČEK

p. M. Moravcová
p. L. Šeflová

 

2. – 4.

 

Čt 15:15 - 16:45

-   „Dramaťáček“ aneb kdo si hraje, nezlobí – od jedince ke skupině.

Mediálek

 

Mgr. P. Cinkaničová

4. - 6.

Út 14:00 - 14:50

-   seznámení s médii a reklamou

-   vyzkoušení si rolí redaktora, moderátora, kameramana

-  získání základních dovedností s tvorbou časopisu, moderního internetového serveru nebo se zpracováním krátkého filmu či reportáže

Chovatelský a pěstitelský kroužek

 

Mgr. P. Žižka

 

 

 3. - 9.

 

Po 13:50 - 14:35

Út 13:50 - 14:35

Čt 13:50 - 14:35

-   chov akvarijních ryb či dalších vodních a suchozemských živočichů

-   pěstování zajímavých rostlin

- 3 skupiny

Kroužek aerobiku

 

p. H. Černá
p. H. Černá
Mgr. L. Křivánková

 

1.

2. - 3.

4. - 5.Pá 11:55 - 12:40
Čt 11:55 - 12:40

 Út 12:45 - 13:30

-   rozvoj elementární taneční a pohybové techniky

-   rozvoj dětské rytmičnosti a hudebního cítění

Kroužek sportovního a společenského tance

 

p. D. Kounovská

p. V. Kounovský

1. - 2.

3. - 5.

Út 14:00 - 15:00

Út 15:00 - 16:00

-   koordinace, držení těla, pohybové dovednosti a základy latinsko-amerických tanců

-   pohybová paměť, rytmické a prostorové cítění, latinsko-americké tance, skupinové choreografie

-   latinsko-americké a standardních tance

Golfový kroužek

 

p. J. Novák

Mgr. Z. Novák

 

1. - 5.

 

 

Po 13:00 - 16:00
Út 13:00 - 15:00

-   základní golfová pravidla

-   základy golfové hry

-   bude probíhat v Prvním slovanském golfovém klubu

Kroužek baseballu

 

Mgr. M. Svobodová

1. – 5.

 

Pá 13:30 - 14:15

 

-   základy a hraní pálkovacích her

Kroužek Radouš

 

Mgr. P. Cinkaničová

 

3. - 5.


Čt 14:00 - 14:50

-   seznámení s historií hrou, výtvarnými projekty a výlety

-  od dinosaurů a pravěkých lidí do dnešních dnů

Fyzikální pokusohraní

 

Mgr. J. Maun

Mgr. Z. Šuster4. - 9.St 12:50 - 14:20
1 x 14 dní

-   seznamování se s fyzikálními jevy hrou

 

Kroužek logického myšlení

 

Mgr. J. Koutský

 

3. - 9.Čt 14:00 - 14:50

-   rozvoj tvůrčího myšlení (šachy, deskové hry, hlavolamy,…)


 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku45%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj16%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize24%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2021 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP