Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Seznamy prvních tříd (PDF, 120kB)

Organizace prvního dne školy

Prvňáčci se shromáždí až  v 8,15 hodin před budovou školy. S rodiči a třídní učitelkou se přemístí do svých tříd. První den bude vyučování trvat přibližně  do 9 hodin. Žáci nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky, přinesou si jen aktovky.

Provoz školní družiny celý týden navazuje na konec vyučování 1. tříd.


Další informace

První týden budou mít děti vyučování zkrácené, aby si postupně zvykly na nové prostředí. Druhý a třetí den se děti  učí  dvě vyučovací hodiny ( do 9.40 hod. ). Čtvrtý a pátý den výuka končí v 10,50 hodin. Žáci si přinesou svačinu s pitím. Dále vyučování probíhá dle rozvrhu jednotlivých tříd. Třídní učitelky si žáky vyzvedávají  v 7.45 hodin před školou (pokud žáci nenavštěvují  školní družinu).

Mimořádný aktiv pro rodiče žáků 1. tříd se koná vždy první den školního roku v 16.00 hodin v jednotlivých třídách.

Informační schůzka pro rodiče žáků navštěvující školní  družinu se uskuteční také první den v 15,00 hodin v odděleních školních družin.


Všeobecné informace

Přehled zvonění

1. hod. 8.00 – 8.45
2. hod. 8.55 – 9.40, 9.40 - 10.05 (velká přestávka)
3. hod. 10.05 – 10.50
4. hod. 11.00 – 11.45
5. hod. 11.55 – 12.40

Příchod do školy 7.40 – 7.55 hod. ( pokud žák nenavštěvuje školní družinu )

Omlouvání dítěte
osobně nebo telefonicky na telefonním čisle 378 028 477 (1.- 5. roč.) nebo v kanceláři školy 378 028 470 do 3 kalendářních dnů

Uvolňování žáka ze školy v průběhu školního roku :
a) na 1 den žáka uvolňuje třídní učitel
b) na 3 a více dní – uvolňuje ředitel školy ( písemnou žádost předat třídnímu učiteli, formulář u tř.učitele nebo na webových stránkách )
c) uvolnění dítěte z výuky – z jedné vyučovací hodiny uvolňuje žáka příslušný vyučující (rodiče si osobně vyzvednout své dítě ve třídě se souhlasem tř.učitelky )  


vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

eAmadeo

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2023 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP