Zápisy do 1. ročníku

Zápisy do 1. ročníku se uskuteční

ve středu 7. 4. 2021 od 13,00 do 17,00 hodin a

ve čtvrtek 8. 4. 2020 od 14,00 do 16,00 hodin.


Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít čtyři 1. třídy.

Každá třída bude tvořena ze dvou skupin žáků podle zvoleného zaměření:

2 třídy   tělesná výchova + hudební výchova

   2 třídy   tělesná výchova + výtvarná výchova. 

        ZDE je od 1. března spuštěna elektronická registrace.


Elektronickou registraci můžete provést z domova a z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení s připojením k internetu. Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání. Odkaz na elektronickou registraci bude umístěn také na úvodní stránce našeho webu. Při vyplňování adresy prosím využijte našeptávače, díky kterému bude adresa kompletní. Po provedení elektronické registrace budou na vámi zadaný e-mail odeslány potvrzující informace o zvoleném termínu zápisu a registrační číslo pro zápis.
Nápověda pro vyplnění elektronické registrace    

Vlastní zápis za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce pobíhá ve vybraném termínu při registraci, formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 20 minut.
V jeho průběhu je sledována věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů apod.).

K zápisu doručte vyplněnou žádost o přijetí dítěte, kopii rodného listu dítěte, vyplněný zápisový list a případně i přihlášky do ŠJ a ŠD (ke stažení na webu školy). Jestliže žádáte o odklad povinné školní docházky, připojte k žádosti o odklad také vyjádření dětského nebo odborného lékaře a školského poradenského zařízení.
Jestliže nebude umožněna osobní přítomnost dětí u zápisu, bude možné doručit všechny dokumenty datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně v termínu, který jste vybrali při registraci. Tím chceme předejít kumulování většího počtu osob.

Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu Plzeň 2 a přihlédnuto bude i k dalším kritériím.   
Pokud by daná kritéria byla nedostačující, proběhne neveřejné losování školskou radou.
 

Náhradní termín zápisu – po elektronické registraci a telefonické domluvě 
s PaedDr. Lenkou Třeškovou (zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň) – tel. 378 028 472.

Seznamy přijatých dětí k základnímu vzdělávání na 25. ZŠ budou zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce před hlavním vchodem do budovy školy a na webových stránkách školy.

Žáci budou do tříd zařazováni podle první volby zaměření a druhé (náhradní) volby zaměření tak, aby byl zachován vyrovnaný počet chlapců a dívek v jednotlivých třídách. 

Zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
a nahlédnout do nich do 21. dubna 2021
 kanceláři 25. základní školy Plzeň, Chválenická 17, vždy od 7,30 do 15,30 hodin.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si budou moci zákonní zástupci vyzvednout nejpozději ve čtvrtek 29. dubna a v pátek 30. dubna ve školní knihovně 25. ZŠ od 7,30 do 15,30 hodin.  

Informace k registraci a zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 se průběžně aktualizují, 
také v závislosti na opatřeních Vlády ČR.
 

S sebou k zápisu přineste:
Rodný list dítěte
Občanský průkaz
zákonného zástupce nebo dítěte 
(doklad o trvalém pobytu dítěte)
Doporučující posouzení
z pedagogicko-psychologické poradny
a od dětského nebo odborného lékaře
(v případě žádosti o odklad školní docházky)
   Další informace pro rodiče: 

   Příprava na školu

   Školní zralost (PDF, 198kB)

   Předškolákovy týdeníčky (JPG, 577kB)

   Pomůcky pro 1. ročník

   Žákovská - informační systém pro rodiče  

   Šatní skříňky 

 

Můžete si před zápisem vyplnit a k zápisu přinést:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
              DOC, 555 kB                        PDF, 229 kB 
Zápisový list do 1. třídy 
              DOC, 578 kB                        PDF, 352 kB 
Žádost o odklad školní docházky
               DOC, 556 kB                       PDF, 431 kB

Přihláška do školní družiny                    
               
DOC, 178kB                        PDF, 268 kB

Přihláška ke stravování    
s číslem účtu, ze kterého budete hradit stravné ve ŠJ 25. ZŠ     
           
DOC, 555 kB              PDF, 240 kB

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
- předčasný nástup povinné školní docházky    
               DOC, 555 kB                       PDF, 444 kB

Informace k organizaci zápisů
         (PDF, 548kB), dokument MŠMT

Desatero pro rodiče 
         (PDF, 215 kB), příloha dokumentu MŠMT  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud jste neodevzdali při zápisu, přineste prosím při vyzvedávání rozhodnutí o přijetí na 25. ZŠ vyplněnou přihlášku do ŠD, přihlášku ke stravování a povolení k inkasu pro školní jídelnu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2021 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP