Zápisy do 1. ročníku

Seznamy žáků v jednotlivých prvních třídách (PDF, 64 kB)

Zápisy proběhly bez osobní přítomnosti dětí ve škole ve středu 1. dubna a ve čtvrtek 2. dubna 2020. Opatření MŠMT 

Seznamy přijatých dětí k základnímu vzdělávání na 25. ZŠ jsou zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce před hlavním vchodem do budovy školy a ZDE (PDF, 139kB) na webových stránkách školy. Rozdělování žáků do jednotlivých tříd proběhne v průběhu května.

Ve školním roce 2020/2021 otevřeme čtyři 1. třídy.
Každá třída bude tvořena ze dvou skupin žáků podle zvoleného zaměření:
2 třídy   tělesná výchova + hudební výchova   a    2 třídy  
tělesná výchova + výtvarná výchova. 
Žáci budou do tříd zařazováni podle první volby zaměření a druhé (náhradní) volby zaměření tak, aby byl zachován vyrovnaný počet chlapců a dívek v jednotlivých třídách.
 

Rozhodnutí o přijetí si budou moci zákonní zástupci vyzvednout každé pondělí nebo středu od 4. května 2020 od 8:00 do 13:00 hodin.  

Pokud jste neodevzdali při zápisu, přineste prosím při vyzvedávání rozhodnutí o přijetí na 25. ZŠ vyplněnou přihlášku do ŠD, přihlášku ke stravování a povolení k inkasu pro
školní jídelnu.

V případě, že žádáte pro své odklad povinné školní docházky, je nutné doručit žádost o odklad s doporučujícím posouzením z PPP a od dětského nebo odborného lékaře.  
Informace Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni

K zápisu doručte:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
              DOC, 555 kB                        PDF, 229 kB 
Kopii rodného listu dítěte
Doporučující posouzení
z pedagogicko-psychologické poradny
a od dětského nebo odborného lékaře
(v případě žádosti o odklad školní docházky)
Zápisový list do 1. třídy 
              DOC, 578 kB                        PDF, 352 kB 
Žádost o odklad školní docházky
               DOC, 556 kB                       PDF, 225 kB

Přihláška do školní družiny                    
               
DOC, 178 kB                       PDF, 173 kB

Přihláška ke stravování    
s číslem účtu, ze kterého budete hradit stravné ve ŠJ 25. ZŠ     
            DOC, 555 kB              PDF, 159 kB

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
- předčasný nástup povinné školní docházky    
               DOC, 555 kB                       PDF, 252 kB

   Adresa školy pro podání žádosti poštou:
   25. základní škola Plzeň
   Chválenická 17
   326 00 Plzeň
   (obálku označte "ZÁPIS")

   ID datové schránky školy: k9emwbh
   (předmět zprávy - "ZÁPIS")

   Adresa pro podání žádosti e-mailem 
   s uznávaným elektronickým podpisem
   (nelze jen prostý e-mail,
    předmět zprávy - "ZÁPIS"):
   syrinkovael@zs25.plzen-edu.cz  

   Na případné dotazy vám odpoví:
   PaedDr. Lenka Třešková, zástupkyně ŘŠ 
   pro 1. stupeň
   727 893 242   treskovale@zs25.plzen-edu.cz
   Mgr. Zdeněk Novák, zástupce ŘŠ pro sport 
   a zájmové vzdělávání

   725 043 801   novakzd@zs25.plzen-edu.cz
   Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy
   727 893 243   syrinkovael@zs25.plzen-edu.cz 
  

 


Další informace pro rodiče: 

Příprava na školu

Školní zralost (PDF, 198kB)

Předškolákovy týdeníčky (JPG, 577kB)


Žákovská - informační systém pro rodiče  

Bezplatný kurz "Těšíme se na zpívání, malování a divadelní hraní"

Šatní skříňky 

Relaxační centrum

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2020 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP