Úřední deska

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace

Chválenická 17
326 00  Plzeň

IČO: 69972141
IZO: 102 228 396
ID datové schránky: k9emwbh

Právní forma: příspěvková organizace
Datum zřízení školy: 15. 1. 1962
Školu tvoří: základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole
: 940
(rozhodnutí MŠMT č.j. 27 288/2009-21 s účinností od 1. 11. 2010)
Dočasně je povolen nejvyšší počet žáků 960 (v souvislosti s přijímáním ukrajinských žáků).
Nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině: 550
(s účinností od 1. 9. 2014) 
Nejvyšší povolený počet žáků ve školním klubu: 50
(s účinností od 17. 6. 2016)
Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školní jídelně: 1200
Webové stránky školy: www.zs25plzen.cz
GPS: 49°43´22.508´´ N
           13°24´11.566´´ E

Povinně zveřejňované informace

Plán školní budovy ve školním roce 2022/2023 (PDF, 157 kB)    

Pronájmy prostor školy   (PDF, 138kB)   

Provoz školy

Úřední hodiny8,00 - 15,30
Školní vyučování7,05 - 17,00
Školní družina6,00 - 8,00 (9,00)11,40 - 17, 00
Školní klub6,00 - 8,00 (9,00)12,00 - 17,00
Školní jídelna11,00 - 14,00

 

Zvonění 

0. hodina

7,05 - 7,50

1. hodina

8,00 - 8,45

2. hodina

8,55 - 9,40

3. hodina

10,05 – 10,50

4. hodina

11,00 – 11,45

5. hodina

11,55 – 12,40

6. hodina

12,50 – 13,35

 
Odpolední vyučování
(následuje po 50-ti minutové přestávce)
7. hodina13,30 - 14,15
8. hodina14,25 - 15,10 
9. hodina15,20 - 16,05
10. hodina16,15 - 17,00
  

 

 

 

 

Odpolední vyučování pro 1. stupeň
(následuje po 30-ti minutové přestávce)
6. hodina12,15 - 13,00
7. hodina13,00 - 13,45 

 

 

 

  

 

 

Počet tříd a žáků ve školním roce 2022/2023

Počet tříd/odděleníPočet žáků
1. stupeň21511
2. stupeň16425
Celkem37936
Školní družina18
Školní klub1

Zpracování osobních údajů   (PDF, 286kB)

Charakteristika školy

Kontakty

Plán školního roku

Školní řád (PDF, 195kB)

Statut sportovní třídy (PDF, 267kB)

ICT plán (2020; PDF, 242kB)

Inspekční zpráva ČŠI (PDF, 610kB) únor 2023

Protokol o kontrole ČŠI (PDF, 1,18MB) leden 2016

Protokol o kontrole ČŠI (PDF, 1,24MB) září 2015  

Inspekční zpráva ČŠI  (PDF, 177kB) duben 2015

Inspekční zpráva ČŠI  (PDF, 455kB) květen 2012

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 (PDF, 621kB)

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021
(PDF,  368kB)

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 (PDF, 2,6MB)

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 (PDF, 598kB)

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 (PDF, 1MB)

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 (PDF, 774kB)

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 (PDF, 1MB)

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 (PDF, 1,03MB)

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (PDF, 1MB)

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (PDF,  701kB)

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 (PDF, 691 kB)

Protokol České školní inspekce (PDF, 168kB) o kontrole školní jídelny

 

Vývoj počtu žáků na 25. ZŠ v Plzni

Školní rok

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

2026/27

2027/28

Počet žáků

932

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Počet žáků

912

926

923 

919 

928 

 907

 

 

Školní rok

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/1016

Počet žáků

666

710

817

897

918

910

 


 

Školní rok

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Počet žáků

626

617

624

632

630

643

 

 

  

Školní rok

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Počet žáků

494

549

576

626

638

626

 
Seznam nejdůležitějších zákonů a vyhlášek platných v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, podle kterých se naše škola řídí.

Organizace školního roku 2022/2023 v mateřských školách, základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (PDF, 142kB)

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
Vyhláška MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
Vyhláška MŠMT č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Vyhláška MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování.
Vyhláška MŠMT č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. 

 

 

 

 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj14%
Kino, divadlo, koncert21%
Počítač, televize20%
Nákupní centra7%

eAmadeo

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2023 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP