Příprava na školu

Vážení rodiče, pro Vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadný,
pokud budete vědět, jak má být Vaše dítě připraveno.

Pro zvládnutí nových nároků je důležitá školní zralost :

- Dítě by se mělo umět vyjadřovat ve větách a jednoduchých souvětích, správně vyslovovat všechny hlásky, konverzovat s dospělými, spontánně popisovat děj a vyprávět jednoduchý příběh.
- Ditě je schopno soustředit se na práci, odložit atraktivní činnost a začít s plněním úkolů podle pokynů učitele, zapojit se do kolektivních her.
- Dítě umí ovládnout své emocionální projevy a respektuje běžné normy chování.
- Dítě je samostatné - umí se obléknout, najíst, udržovat pořádek, započaté práce se snaží dokončit, zná svoji adresu, jméno a povolání rodičů.  

Náměty pro práci s předškolákem

Správný úchop pera  JPG (článek z časopisu Učitelské noviny)

Nápadník pro rodiče (z časopisu Perpetum)

Předškolákovy týdeníčky JPG, 577kB (z časopisu Učitelské noviny, 2015)

Jak můžete pomoci svým dětem (z časopisu Škola a rodina, 2015)

Pro děti v předškolním věku je nejdůležitější a nejpřirozenější činností hra. Je to spontánní činnost. Hra je přirozeným prostředkem výchovy a učení.Hrou dítě poznává svět, učí se novým dovednostem a vědomostem, napodobováním činností dospělého se připravuje na budoucí život. Hra má i velký význam sociální-napomáhá budování vztahu mezi dítětem a dospělým i mezi dětmi navzájem, ve hře se dítě učí spolupráce a dodržování pravidel. Proto by každá příprava na školu měla probíhat hravou formou a krátkou dobu (15 - 20 minut denně). Společně strávený čas rodičů s dětmi je to nejcennější, co jim mohou dát.

 

Hry a cvičení by měly být zaměřeny na rozvoj funkcí důležitých pro budoucí výuku

1. rozvoj smyslového vnímání :
a) zrakové vnímání – např. vyhledávání předmětů v místnosti, skládání rozstřihaných obrázků, hledání rozdílů, porovnávání obrázků, dokreslování nedokončených obrázků, cvičení prostorové a pravolevé orientace
b) sluchové vnímání – rozeznávání zvuků a tonů,rytmická cvičení,rozeznávání a lokalizace hlásek,cvičení sluchové paměti a zvukové analýzy a syntézy slov ( slabikování,hláskování slov )
2. rozvoj paměti a pozornosti:
hledat,co se změnilo,co chybí,poslech pohádek,opakování říkadel,vyprávění krátkých příběhů
3. rozvoj myšlení a matematických představ :
třídění předmětů, nacházení protikladů, řešení různých situací, určování předmětu v řadě, porovnávání, rozlišovat geometrické tvary
4. rozvoj motoriky : ( nejdůležitější předpoklad zvládnutí psaní )
stavění z kostek, modelování, navlékaní korálků, zapínání knoflíků, stříhání a vystřihování,při kreslení je důležitý správný úchop psacího nástroje

Jak  správně držet tužku

Správné držení - špetkový úchop
Palec drží, prostředníček podpírá a ukazováček je položen lehce shora. 

Špatné držení psacích potřeb
Křečovité držení
Palec i ukazováček drží příliš křečovitě, způsobuje tlak na pero, z toho důvodu se také ukazováček prohýbá. Vzniká častá unavitelnost celé ruky.
Špatné držení - hrníčkový úchop
Palec drží, prsteníček podpírá a prostředníček s ukazováčkem jsou položeny shora.
Špatné držení - špetkový úchop s palcem
Prostředníček podpírá, ukazováček shora, ale palec je příliš vysunutý a ohnutý přes pero.

Zajímavé odkazy

Tolerantní výchova ničí dětem hodnoty.  (článek z webu Českého rozhlasu)

Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit 
 - článek z časopisu Moderní vyučování (PDF, 633kB)

www.hrackyvzdelavacky.cz + článek z časopisu Perpetum

Gymnastika prstů

Předškoláci

Stránky pro leváky

Brousek pro tvůj jazýček

Alík

 

 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2021 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP