Rolničky

Úvod

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Do sboru "Rolničky" chodí žáci 3. - 5. ročníku naší školy.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Děti se zde učí základním dechovým, hlasovým a intonačním dovednostem.

Žáci se pokoušejí o jednoduché dvojhlasy (např. kánon či lidový dvojhlas).

Nadaní žáci vypomáhají s instrumentálním doprovodem sboru na různé hudební nástroje.

Repertoár sboru je bohatý. Tvoří ho písně klasické, populární, muzikálové i písně z pohádek.

Sbor vystupuje na akcích školy, pravidelně potěší svým zpěvem seniory v Domově sv. Jiří a v Domově sv. Aloise. Každoročně se účastní vánočního zpívání v kostele Panny Marie Růžencové a vánočních charitativních trhů v Koterově.

Rovněž se zúčastňuje krajské přehlídky pěveckých sborů v Rokycanech.

Nejlepší zpěváci reprezentují školu na pěvecké soutěži "Karlovarský skřivánek".

 
Zkoušky: každé  od 13,30 do 15,00 hodin v koncertním sále naší školy

Vedoucí sboru:
Mgr. Eva Vorlová

Klavírní doprovod:
Mgr. Eva Vorlová