Přírodovědný kroužek

Obsahová náplň:

PODZIM – pozorování změn v přírodě. Období „Babího léta“, dozrávání mnoha druhů ovocných stromů – jablka, hrušky, švestky – ochutnávka naslepo. Hledání podzimních kvetoucích rostlin.

Září

1.      Seznámení se s obsahem kroužku. Blížící se podzim, specifika. Dozrávající ovoce – praktická ukázka. Sklizeň brambor, řepy – zajímavosti. Houby – jedovaté, nejedovaté. Podzimní pranostiky. Akce: „Ukliďme Česko“ (17.9.2022) – význam – ochrana životního prostředí.

2.      Sběr podzimních plodů: kaštanů, žaludů aj. Sběr barevného listí k tvorbě herbáře nebo závěsů a girland. Připomenutí tradic spojených s podzimem.

Říjen

1.      Příprava na zimní období. Jak se zvířata připravují na zimu? Opadavé, neopadavé keře, stromy, pozorování, rozlišování. 22.10. Den stromů – význam stromů pro živ. prostředí.

2.      Dýně – seznámení s jednotlivými druhy, výroba halloweenské dýně nebo aranžmá, význam anglosask.  svátku Halloween a svátku Dušiček.

Listopad

1.      Zelený parapet – vysévání nenáročných semínek. Význam zeleniny, bylin a koření v pokrmech, léčivé vlastnosti.

2.      Pozorování proměn v přírodě v měsíci listopadu. Sběr materiálu (větví, šišek, plodů aj.) na výrobu adventního aranžmá.

 

ZIMA – rampouchy, jinovatka, ledové květy, zamrzlé kaluže nebo celá řeka. Dobře můžeme pozorovat stromy, kterým opadalo listí, vyniknou jejich větve, koruna, kresba kůry. Přezimující zvěř, přikrmování.

Prosinec

1.      Výroba adventního aranžmá (adventní věnec, svícen, domovní znamení).

2.      Příroda v zimě – specifika období vegetačního klidu, zákonitosti v přírodě, příp. pozorování stop zvěře ve sněhu apod.

Leden

1.      Příprava řetězů na krmení ptactva a zvěře – sušené plody, mrkve, jablka, lojové koule. Upozornění na akci: Sčítání ptáků na krmítku 6-8.1. Význam ptactva, ochrana.

2.      Lednová vycházka, pozorování přírody, přikrmování ptactva, zvěře.

Únor

1.      Příprava jarního truhlíku (květináče). Rozdíl mezi jednoletkami, dvouletkami, trvalkami.

2.      Období předjaří – pozorování prvních jarních rostlin – sněženky, krokusy, bledule, můžeme také vidět jehnědy lísky a vyrašené květy vrby jívy.

 

JARO – pozorování změn v přírodě – první jarní rostliny, návrat stěhovavých ptáků, Velikonoce – svátky jara.

Březen

1.      Pozorujeme stále více hmyzu – včely, čmeláky, přilétají ptáci z teplých krajin. Lze spatřit kvetoucí zlatici, vrbu jívu, začínají kvést jehličnaté stromy. 22.3. Světový den vody – význam.

2.      Sadba jarního osení do misek, květináčů. Vyhodnocení výsadby v jarních truhlících. Velikonoce (9.4.2023), načasování po prvním jarním úplňku – význam, tradice, zvyky, obyčeje. Velikonoční dekorace. Akce „Ukliďme Česko“ - význam

Duben

1.      Začínají kvést duby, dále jabloně, třešně. Lze pozorovat záplavu žlutých květů pampelišek, petrklíčů, podbělu, u potoka blatouchy. Ještěrky a hadi opouštějí své zimní. Probouzejí se ježci, objevují se první vážky. Filipojakubská noc – význam, zvyky, pověry.

2.      Sbíráme rozkvetlé jarní květiny do herbáře, určujeme cibuloviny. Začínají hnízdit ptáci – vlaštovky, jiřičky, kosi. Lze zaslechnout kukačku. Den Země – 22. dubna

Květen

1.      Nejpestřejší měsíc v roce – rozkvetlá louka, bzučící hmyz – seznámení. Kvetoucí stromy (ovocné, okrasné), první mláďata vylétají z hnízda.

2.      Procházka v přírodě – určování rostlin, stromů, hmyzu apod. Pozorování změn.

 

LÉTO – nejteplejší období roku, letní slunovratnejdelší den. Měsíc myslivosti, ochrana lesů a živ. prostředí.

Červen

1.      Barevný měsíc – dozrávání prvních ovocných plodů – určování „naslepo“. Rozdíly mezi jednotlivými ovocnými stromy, rostlinami. 5.června – Den životního prostředí, 8.června – Světový den oceánů.

2.      Seznámeními s obilovinami – co jsou žně? Příroda v letních měsících. Co můžeme pozorovat o prázdninách. Ekologické okénko. Význam myslivosti.

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj14%
Kino, divadlo, koncert22%
Počítač, televize20%
Nákupní centra7%

eAmadeo

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2023 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP