Zájmové kroužky

 Nabídka zájmových kroužků pro 1. a 2. stupeň 25. ZŠ
ve školním roce 2019/2020

Možnost přihlášení dvěma způsoby: 
1. Elektronická přihláška
2. Přihláška v papírové podobě

V papírové podobě odevzdávejte přihlášku osobně v kanceláři zástupců ředitele školy - Mgr. Z. Novákovi od čtvrtka 22. 8. do pátku 6. 9. 2019.  
Kroužky mají omezenou kapacitu, proto s přihláškou neváhejte. V případě malého počtu přihlášených, nebude daný kroužek otevřen.

Činnost zájmových kroužků bude zahájena v týdnu od 16. 9. 2019.

Z důvodu překročení kapacity, jsou již některé kroužky uzavřené. Aktuální informace v tabulce níže. Děkujeme.

Elektronická přihláška  - bude ukončena v pátek 6. září v 8:00

Přihláška do zájmového kroužku   (PDF)

Platba zájmového kroužku:

K platbě za zájmový kroužek budete vyzváni vedoucím kroužku až po řádném zapsání. Neplaťte prosím dříve!

Platit pouze převodem z účtu
Číslo účtu 50037311/0100, variabilní symbol = kód kroužku (jméno dítěte a třídu napište do zprávy pro příjemce).

na období září – prosinec - cena všech kroužků 400 Kč,
                                       golfový kroužek 1200 Kč

na období leden – červen - cena všech kroužků 600 Kč, 
                                       golfový kroužek 1800 Kč

celoročně - cena všech kroužků 1000 Kč, 
                 golfový kroužek 3000 Kč

 

Název kroužku /

vedoucí

Ročník

Čas konání

Náplň kroužku

Kroužek AJ pro žáky ŠD

 Kroužek obsazen 

Mgr. L. Nová

Mgr. Y. Mašková

Bc. M. Lencová

 

 

1.

2.

3.

 

 

11:50 – 12:35

11:50 – 12:35

15:00 – 15:40

Kapacita kroužku omezena!

 

St, Pá

St, Pá

St, Čt

Francouzština

 Volno

Mgr. Y. Mašková

 

 

6. - 9.

 

 

Po 14:00 - 14:45

-   objevování krás francouzštiny

-   poznáváme základy francouzského jazyka

-   objevíme francouzskou kulturu

-   pronikneme do tajů historie Francie

-  dozvíme se zajímavosti ze současnosti

Šikulky

 Kroužek obsazen 

Mgr. L. Kutá

.
2. - 5.


Čt 13:30 - 15:00

1 x 14 dní
Max. 30 žáků

-   tvorba výrobků z různých materiálů

-   k poplatku za kroužek vybíráme ještě hotově 200 Kč na materiál

Sportík

 Kroužek obsazen 

Bc. A Mrvová

Mgr. R. Kcholová/

Bc. L. Křivánková
Mgr. S. Mrázová

 

 

1.

2. - 3.

 

4. – 5.

 

 

Čt 11:45 - 12:30

Čt 12:45 - 13:30

 

St 12:45 - 13:30

-   všestranný rozvoj pohybových schopností

-   základy techniky práce s míčem

Keramický kroužek

 Kroužek obsazen

Mgr. I. Aulická
Mgr. K.Šliková

 

 

2. - 5.

2. - 5.

 

 

Po 13:30 - 15:00

St 13:30 - 15:00
1 x 14 dní

-   práce s hlínou

-   různé techniky povrchové úpravy keramiky

-   PO – kapacita 30 míst

-   ST – kapacita 15 míst

Badmintonový kroužek

 1.,2.,3. roč. obsazen

Nožičková/ Mgr. V. Úblová

J. Přinda / Mgr. V. Úblová

J. Přinda / Mgr. I. Skálová

J. Přinda / Mgr. V. Úblová1.

2.

3.

4. – 5.

 

 

St 11:55 - 12:40

Út 11:55 - 12:40

Čt 12:50 - 13:35

Pá 13:30 - 14:15

-   osvojení základních badmintonových dovedností

-   zdokonalení herních činností

Basketbalový kroužek (chlapci)
Kroužek obsazen 

M, Kozel

1. - 5.

Pá 14:15 - 15:00

-   získání základních dovedností s míčem

-   zdokonalení herních činností

Basketbalový kroužek (dívky) BAK
Volno

Bc. M. Pipta

 

 

1. - 3.

4. - 5.

 

 

Po 17:30 - 19:00

Čt 17:00 - 18:00

-   získání základních dovedností s míčem

-   zdokonalení herních činností

Zpěváčci

 

Mgr. K. H. Majerová

Mgr. V. Brožová

 

 1. - 2.

 

St 13:00 - 13:50

-   pro všechny děti, které rády zpívají

Rolničky

 

Mgr. E. Vorlová
Mgr. M. Paulová

 

3. - 5.

 

Út 13:30 - 15:00

-   pro všechny děti, které rády zpívají

-   velký výběr písniček (lidové i moderní)

Kroužek florbalu

4.roč. obsazen

Bc. L. Tolar

3.

4.

5.

Út 12:45 - 13:30

Pá 12:45 - 13:30

Pá 14:15 - 15:00

-   základní pohybová průprava

-   zvládnutí pravidel hry a fair play

Kroužek lezení

 Kroužek obsazen 

Mgr. J. Maun

3. - 7.

Pá 7:00 - 7:45

St 7:00 - 7:45

-   bouldering je lezení na umělé stěně bez lana v malé výšce

-   rozvoj síly a obratnosti

-   přijď si vyzkoušet naší novou umělou lezeckou stěnu

Kroužek informatiky

3. roč. obsazen

Mgr. M. Michálková
Mgr. M. Michálková

Mgr. J. Maun

Mgr. Z. Novák

 

1.

2.

3.

4.

 

Čt 11:50 - 12.35

Čt 12:50 - 13.35

Po 13:50 - 14:35

Po 12:50 - 13:35

-   seznámení se základy práce na počítači

-   seznámení s internetem, e-mail, práce s obrázky

Kroužek jógy

 Volno

 p. M. Künkel

 

1. - 4.

 

Čt 7:00 - 7:45

-   základy jógy

-   správné dýchání a držení těla

-   protažení a posílení svalů

Logopedická

nápravná péče

 Volno

Mgr. A. Kosnarová

 

1. - 2.

 

Út 11:50 - 14:20

Čt 11:50 - 13:40

-   odborná náprava řeči

-   děti budou rozděleni do skupin

Divadelní soubor - LIMETKY

Kroužek obsazen

p. V. Mauleová

p. J. Klečková

 

6. - 9. 

ŠDČt 15:15 - 17:00

-   pro II. stupeň

-   činohra, dramatizace

-   žáci se stávají tvůrci divadelních her – scénáristů, režisérů, choreografů a především herců

Divadelní soubor - JAHŮDKY

Kroužek obsazen 

p. V. Mauleová

p. J. Klečková

 

6. - 9.

ŠD

 

 

Út 15:15 - 16:30

 

-   I. stupeň (pro pokročilé)

-   kultivace slovného projevu

-   rozvoj sociálních kompetencí

-   žáci se aktivně podílejí na tvorbě divadelních her

Divadelní kroužek -

PROPADLO

 Kroužek obsazen 

p. M. Moravcová

p. L. Šeflová

 

3. - 5.

ŠD

 

 

St 15:15-16:45

 

 

-   „PROPADLO“ aneb od hledání přes tvoření až k vytvoření inscenace

Divadelní přípravka pro nejmenší - OPONKA

 Volno

p. H. Sladká

p. H. Černá

 

1.

 

Čt 11:55 – 12:40

-   pro začínající „herce“, práce s maňáskem

Divadelní kroužek - DIVIDLO

 Kroužek obsazen

p. M. Moravcová

p. L. Šeflová

 

 

5. – 9.

 

 

Po 15:15 - 16:45

-   „Dividlo“ aneb jak se dělá divadlo od námětu k představení

Dramatický kroužek -

DRAMAŤÁČEK
Kroužek obsazen 

p. M. Moravcová
p. L. Šeflová

 

2. – 4.

 

Čt 15:15 - 16:45

-   „Dramaťáček“ aneb kdo si hraje, nezlobí – od jedince ke skupině.

Mediálek

 Volno

Mgr. P. Cinkaničová

4. - 6.

St 14:00 - 14:50

-   seznámení s médii a reklamou

-   vyzkoušení si rolí redaktora, moderátora, kameramana

-  získání základních dovedností s tvorbou časopisu, moderního internetového serveru nebo se zpracováním krátkého filmu či reportáže

Chovatelský a pěstitelský kroužek

 Kroužek obsazen 

Mgr. P. Žižka

 

 

 3. - 9.

 

Po 13:50 - 14:35

Út 13:50 - 14:35

Čt 13:50 - 14:35

-   chov akvarijních ryb či dalších vodních a suchozemských živočichů

-   pěstování zajímavých rostlin

Kroužek aerobiku

 Kroužek obsazen 

p. H. Černá
p. P. Peroutková

 

1. - 2.

3. - 4.St 11:55 - 12:40

Út 12:45 - 13:30

-   rozvoj elementární taneční a pohybové techniky

-   rozvoj dětské rytmičnosti a hudebního cítění

Školní ekotým

 Volno

Mgr. P. Žižka5. - 9.Pá 13:50 - 14:35

-   příprava ekologicky zaměřených aktivit pro školu

-   příprava publikací, článků, videí, obrázků či fotografií s environmentální tématikou,

-   soutěže zaměřené na životní prostředí.

Kroužek sportovního a společenského tance

 Kroužek obsazen

p. D. Kounovská

p. V. Kounovský

1. - 2.

3. - 5.

Út 14:00 - 15:00

Út 15:00 - 16:00

-   koordinace, držení těla, pohybové dovednosti a základy latinsko-amerických tanců

-   pohybová paměť, rytmické a prostorové cítění, latinsko-americké tance, skupinové choreografie

-   latinsko-americké a standardních tance

 Golfový kroužek

 Volno

p. J. Novák

Mgr. Z. Novák

 

1. - 5.

 

 

Po 13:00 - 16:00
Út 13:00 - 15:00

-   základní golfová pravidla

-   základy golfové hry

-   bude probíhat v Prvním slovanském golfovém klubu

Kroužek baseballu

 Volno

Mgr. M. Svobodová

1. – 5.

 

Pá 12:50 - 13:35

 

-   základy a hraní pálkovacích her

Kroužek Radouš

 Volno

Mgr. P. Cinkaničová

 

3. - 5.


Út 14:00 - 14:50

-   seznámení s historií hrou, výtvarnými projekty a výlety

-  od dinosaurů a pravěkých lidí do dnešních dnů

Historické zajímavosti

 Volno

Mgr. Y. Mašková6. - 9.Čt 14:00 - 14:50

-   pronikneme do tajemství našich předků

-   zahrajeme si na objevitele

-  dozvíme se pikantnosti a záhady historie

Fyzikální pokusohraní

 Volno

Mgr. J. Maun

Mgr. Z. Šustr4. - 9.St 12:50 - 14:20
1 x 14 dní

-   seznamování se s fyzikálními jevy hrou

 

Kroužek logického myšlení

 Volno

Mgr. J. Koutský

 

3. - 9.Út 14:00 - 14:50

-   rozvoj tvůrčího myšlení (šachy, deskové hry, hlavolamy,…)


 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku45%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj16%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize24%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2020 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP