Informace k provozu školy

Leták pro rodiče (PDF, 146 kB)

Aktuální informace MŠMT ke Covid-19
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

- v období od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků i zaměstnanců školy 1x v týdnu, a to vždy v pondělí; není-li pondělí vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

- nově se testují i žáci a zaměstnanci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

- po návratu třídy z karantény (první den ve škole) se žáci testují ve škole antigenním testem

- v případě, že se žák nebo zaměstnance testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

- výjimkou z povinného screeningového testování ve škole je platný negativní výsledek PCR nebo Ag testu

- žáci můžou provést i vlastní samotest za přítomnosti rodičů ve školní knihovně

Karanténa trvá minimálně 5 dní a návrat do školy je možný bez PCR testu, pouze pokud dítě nemá poslední dva dny příznaky infekčního onemocnění.
Po dobu nařízené karantény třídy jsou obědy žákům automaticky odhlášeny (první den odhlašujeme jen nevyzvednuté).
Na každý den karantény je možné si oběd opět přihlásit (na telefonu 378 028 484 u vedoucí ŠJ) a vyzvednout u okénka do jídlonosičů. 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj13%
Kino, divadlo, koncert22%
Počítač, televize20%
Nákupní centra6%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2022 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP