Informace k provozu školy

rouška Základní hygienická pravidla a informace k provozu školy od 10. září 2020
v souvislosti s povinností škol předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19Od středy 14. 10 2020 jsou pro žáky zcela uzavřeny základní školy i školní družiny. Bude probíhat distanční výuka všech předmětů prostřednictvím ŠkolyOnLIne, u hlavních předmětů s využitím MS Teams. Žák by měl mít denně max. 3 vyučovací hodiny přímé online výuky. Konkrétní informace o výuce jednotlivých předmětů sdělili vyučující žákům již v průběhu minulého týdne, výukové materiály, zadání úkolů a termíny plánovaných online setkání budou k dispozici ve ŠkoleOnLine na žákovském účtu.
 
OČR - Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.


Následující omezení provozu na naší škole vyplývají z nových krizových opatření vlády ze dne 8. 10. 2020.
  
V týdnu od 12. 10. do 16. 10. bude na naší škole probíhat prezenční výuka žáků sedmých a devátých tříd.
Pro žáky šestých a osmých tříd bude vedena distanční výuka. Pokyny k jednotlivým přemětům dostanou žáci během pátku 9. 10. od svých vyučujících a dále prostřednictvím Školy OnLIne.

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. se budou vyučovat prezenčně žáci šestých a osmých tříd, sedmáci a deváťáci budou na distanční výuce.

Obědy v době distanční výuky budou žákům automaticky odhlášeny.

Po dobu těchto 14 dnů nebude probíhat výuka tělesné výchovy, pro žáky 2. stupně nebude přístupná školní knihovna a ani školní klub. 

Opatření vyplývající z nařízení KHS (PDF, 1655kB) pro období od 5. října do 18. října 2020:
– omezení provozu škol tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou 1. stupně ZŠ
(Z provozních důvodů jsou uzavřeny naše tělocvičny, proto jsou pro toto období zrušeny sportovní kroužky a výuka TV na 2. stupni. Tělesná výchova na 1. stupni může probíhat na hřišti nebo formou procházky.)
– omezení provozu školy tak, že součástí vzdělávání není zpěv
Přerušené kroužky: Aerobik, Badminton, Florbal, Basketbal, Lezení, Jóga, Sportík, pevecké sbory na I. a II. stupni, Logopedie, DS Limetky, DS Jahůdky, DS Dividlo
Ostatní zájmové kroužky pokračují bez omezení.
(V rámci výuky HV bude probírána teorie a pro toto období jsou zrušeny zkoušky pěveckých sborů.)
omezení provozu ZUŠ spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků
 
Žáci a zaměstnanci 25. ZŠ a ZUŠ mají povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy.

Žáci i učitelé na 2. stupni ZŠ mají od 18. 9. 2020 tuto povinnost i při výuce v učebnách

Ochranné štíty nejsou dle vyjádření KHS dostatečným ochranným prostředkem proti šíření kapénkové infekce. 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek s účinností od 18. 9. najdete ZDE.

Ostatní osoby při vstupu do budovy školy použijí desinfekci rukou a po celou dobu své přítomnosti budou mít zakrytá ústa a nos.

Rodiče žáků 25. ZŠ a ZUŠ žádáme, aby doprovázeli své děti pouze k hlavnímu vchodu,

do šaten nebo do třídy zvládnou děti dojít již samy.

Ve škole bude častěji probíhat úklid a desinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí, v učebnách se bude opakovaně během dne větrat a důraz bude kladen na hygienu rukou.

Při zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka nebo zaměstnance (zvýšená teplota nebo horečka, kašel, rýma, dušnost, ztráta chuti a čichu apod.) zajistí škola tento postup: poskytnutí roušky, izolace od ostatních přítomných ve škole, v případě žáka informování jeho zákonného zástupce, zaměstnanec opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Zaměstnanec nebo zákonný zástupce žáka má povinnost kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
O nařízené karanténě žáka informují rodiče vedení školy.

Kontakty:     378 028 470 nebo 378 028 471 nebo 378 028 472

Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy
727 893 243 syrinkovael@zs25.plzen-edu.cz

Mgr. Alena Vodrážková, zástupkyně ŘŠ pro 2. stupeň
602 116 658 vodrazkovaal@zs25.plzen-edu.cz

PaedDr. Lenka Třešková, zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň
727 893 242 treskovale@zs25.plzen-edu.cz

Mgr. Zdeněk Novák, zástupce ŘŠ pro sport
a zájmové vzdělávání
725 043 801 novakzd@zs25.plzen-edu.cz
 
Pokud u žáka přetrvávají příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je mu umožněn vstup do školy pouze v případě, potvrdí-li tuto skutečnost praktický lékař.
Aktuální a podrobnější informace budou průběžně zveřejňovány na webu školy.
 
Vážení rodiče, milí žáci, děkuji vám, že respektujete výše uvedená pravidla, kterými se snažíme zajistit pro všechny bezpečné prostředí při normálním provozu školy.
 
Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy

 

Mimořádné opatření MZČR, 9. 9. 2020, nošení ochranných prostředků dýchacích cest (PDF 243kB)

Metodický návod MZČR pro nařizování karantény ve školách, 4. 9. 2020 (PDF 168kB)

 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku45%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj15%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize25%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2020 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP