Informace k provozu školy

rouška Základní hygienická pravidla a informace k provozu školy od 10. září 2020
v souvislosti s povinností škol předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19

Žáci a zaměstnanci 25. ZŠ a ZUŠ mají povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy.

Žáci i učitelé na 2. stupni ZŠ 
mají od 18. 9. 2020 tuto povinnost i při výuce v učebnách

Při zpěvu, tělocviku nebo ve venkovních prostorech školy tato povinnost není.
Ochranné štíty nejsou dle vyjádření KHS dostatečným ochranným prostředkem proti šíření kapénkové infekce. 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek s účinností od 18. 9. najdete ZDE.

Ostatní osoby při vstupu do budovy školy použijí desinfekci rukou a po celou dobu své přítomnosti budou mít zakrytá ústa a nos.

Rodiče žáků 25. ZŠ a ZUŠ žádáme, aby doprovázeli své děti pouze k hlavnímu vchodu,

do šaten nebo do třídy zvládnou děti dojít již samy.

Ve škole bude častěji probíhat úklid a desinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí, v učebnách se bude opakovaně během dne větrat a důraz bude kladen na hygienu rukou.

Při zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka nebo zaměstnance (zvýšená teplota nebo horečka, kašel, rýma, dušnost, ztráta chuti a čichu apod.) zajistí škola tento postup: poskytnutí roušky, izolace od ostatních přítomných ve škole, v případě žáka informování jeho zákonného zástupce, zaměstnanec opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Zaměstnanec nebo zákonný zástupce žáka má povinnost kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
O nařízené karanténě žáka informují rodiče vedení školy.

Kontakty:     378 028 470 nebo 378 028 471 nebo 378 028 472

Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy
727 893 243 syrinkovael@zs25.plzen-edu.cz

Mgr. Alena Vodrážková, zástupkyně ŘŠ pro 2. stupeň
602 116 658 vodrazkovaal@zs25.plzen-edu.cz

PaedDr. Lenka Třešková, zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň
727 893 242 treskovale@zs25.plzen-edu.cz

Mgr. Zdeněk Novák, zástupce ŘŠ pro sport
a zájmové vzdělávání
725 043 801 novakzd@zs25.plzen-edu.cz
 
Pokud u žáka přetrvávají příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je mu umožněn vstup do školy pouze v případě, potvrdí-li tuto skutečnost praktický lékař.
Aktuální a podrobnější informace budou průběžně zveřejňovány na webu školy.
 
Vážení rodiče, milí žáci, děkuji vám, že respektujete výše uvedená pravidla, kterými se snažíme zajistit pro všechny bezpečné prostředí při normálním provozu školy.
 
Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy

 

Mimořádné opatření MZČR, 9. 9. 2020, nošení ochranných prostředků dýchacích cest (PDF 243kB)

Metodický návod MZČR pro nařizování karantény ve školách, 4. 9. 2020 (PDF 168kB)

 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku45%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj15%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize25%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2020 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP