Malí zVĚDAvci

Malí vědci

Děti mají za úkol natočit krátké video (o maximální délce 2 minuty), ve kterém se svými rodiči / zákonnými zástupci provádějí jednoduchý vědecký pokus.

·        Podmínky soutěže:
§ Organizátorem rodinné soutěže Malí zVĚDAvci je Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR. Partnerem je Česká asociace science center.
 
§ Soutěž probíhá na stránkách www.vyzkum.cz a na Facebooku Věda, výzkum, inovace.
 
§ Soutěž je určena žákům základních škol, nižších ročníků víceletých gymnázií a školských zařízení a jejich rodičům/zákonným zástupcům.

§ Soutěž spočívá v natočení a zveřejnění videa jednoduchého vědeckého pokusu, přičemž ve videu musí vystupovat nejméně jedno dítě se svým rodičem/zákonným zástupcem, kteří budou společně provádět pokus.
 
§ Každé soutěžící dítě se může přihlásit pouze jednou.
 
§ Délka zaslaného videa musí být maximálně do dvou minut. Video může být natočeno na mobilní telefon, fotoaparát či videokameru.

§ Soutěž začíná 1. září 2016 a potrvá do 30. září 2016.
 
Co musíš udělat?
§ V tomto termínu musejí účastníci soutěže natočit své video, zveřejnit jej na Youtube a URL odkaz na toto video pak poslat na email soutezvvi@vlada.cz spolu s vyplněným registračním formulářem. Registrační formulář je dostupný na webu www.vyzkum.cz a obsahuje křestní jméno, místo bydliště, věk účastníka a kontaktní email.
 
§ Soutěže se děti mohou zúčastnit pouze se souhlasem rodičů/zákonných zástupců. Rodič/zákonný zástupce musí také vyjádřit souhlas s pravidly soutěže, se zpracováním osobních údajů soutěžícího dítěte a s mediálním využitím zaslaných videí pro potřeby soutěže. Tento souhlas je vyjádřen zaškrtnutím příslušného pole v registračním formuláři. Organizátor si může kdykoliv v průběhu soutěže vyžádat tištěnou podobu souhlasu rodičů/zákonných zástupců k nahlédnutí.
 
§ Do soutěže budou zařazena pouze videa, jejichž autoři splnili všechny tyto podmínky.

§ Vyhlášení vítězů se uskuteční do 15. října 2016 prostřednictvím facebookové stránky Věda, výzkum, inovace a výherci budou kontaktováni emailem. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel a/nebo předčasné ukončení soutěže.

·        Hodnocení soutěže:
Hodnocení soutěžních videí se uskuteční počátkem října 2016. Zaslaná videa budou soutěžit se ve třech kategoriích:

                       Cena Malého zVĚDAvce: Tuto cenu uděluje odborná porota ze Sekce pro vědu, výzkum a inovace. Hodnotit se bude náročnost a provedení vědeckého pokusu a úroveň zpracování videa.

                       Cena veřejnosti: Organizátor vybere nejzajímavější zaslaná videa a zveřejní je na facebookové stránce Věda, výzkum, inovace. Cenu veřejnosti získá video, které bude mít 30. září 2016 na této facebookové stránce nejvyšší počet lajků.

                       Cena za originalitu: Tuto cenu uděluje místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace. Hodnotit se bude především zajímavost pokusu a kreativita při jeho zpracování.

 
§   Autoři oceněných videí budou kontaktováni v průběhu října 2016 emailem.
 
§   Slavnostní vyhlášení soutěže za přítomnosti autorů vítězných videí a jejich rodičů/zákonných zástupců se uskuteční v prostorách budovy Úřadu vlády do konce října 2016. Slavnostního vyhlášení soutěže a předávání cen autorům vítězných videí se zúčastní místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.
 
·        Odměny pro vítěze:

§   Autoři všech oceněných videí a jejich rodiče budou pozváni na slavnostní vyhlášení, které se bude konat ve Strakově akademii, historickém sídle Úřadu vlády ČR, a budou tak mít jedinečnou příležitost poznat prostory, jež nejsou veřejnosti běžně přístupné.

§   Věcné odměny

 

§   Vítězná videa budou zveřejněna na webových stránkách Sekce pro vědu, výzkum a inovace www.vyzkum.cz 

 
 
Mapka institucí sdružených v České asociaci science center
 
Adresa pro zaslání registračního formuláře s URL odkazem na soutěžní video na Youtube

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj14%
Kino, divadlo, koncert22%
Počítač, televize20%
Nákupní centra7%

eAmadeo

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2023 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP