Plzeň ocenila výjimečné učitele i mecenáše školství.

Dne 20. června 2017 se v koncertním sále naší školy konalo Slavnostní předávání ocenění v oblasti základního a mateřského školství za školní rok 2016/2017. 

                                                  Město Plzeň - článek a fotografie                    Český pohled - článek

V kategorii Ocenění za celoživotní přínos školství ("síň slávy") jsme podali návrh na ocenění našeho bývalého ředitele pana Petra Pavla a těší nás, že byl náš milý "říďa" do "síně slávy" uveden.

Síň slávy - Petr Pavel

Petr Pavel přišel na 25. základní školu v Plzni ve Chválenické ulici v roce 1981 jako učitel na 1. stupni. Od roku 1985 pak působil jako ředitel v Dětském domově Domino.

Vrátil se až v roce 1998 a ředitelem 25. ZŠ v Plzni byl až do roku 2014. Stal se tak po 16 letech zde nejdéle působícím ředitelem. Pro „svou“ školu si vybral jako motto slova švýcarského psychologa Junga: „Chceme-li na dítěti něco změnit, pak nejdříve zkoumejme a sledujme, zda není něco, co bychom měli změnit raději na sobě.“

Petr Pavel zavedl na škole rozšířenou výuku tělesné výchovy a žáci se tak kromě všestranně rozvíjejících tělovýchovných aktivit začali již od 1. třídy také seznamovat s dovednostmi a hrou badmintonu a basketbalu. 25. ZŠ se tak stala první základní školou v republice se zaměřením na badminton. Rozjela se spolupráce školy se sportovními kluby TJ Sokol Doubravka a s Basketbalovým klubem Plzeň a dokonce také mezinárodní spolupráce se slovinskou školou v Lendavě, kde se každoročně koná Mezinárodní badmintonový turnaj. Dnes je to již tradiční akce pro badmintonisty z 25. ZŠ. V roce 2011 se Petr Pavel rozhodl přidat k badmintonu a basketbalu také golf, který se hraje na hřišti v Golf Klubu Plzeň–Dýšina a na odpališti Prvního slovanského golfového klubu.
Petr Pavel je tvůrcem pravidel Statutu sportovní třídy pro žáky na 2. stupni, navrhl pro tyto třídy náplň každoročních sportovních soustředění, v zimě na běžkách, lyžích a snowboardu, v létě na kolech, při turistice a vodáckých kurzech.
Po celou dobu svého působení na škole podporoval mimoškolní aktivity žáků s pohybem v přírodě. Pravidelné tematické vycházky, sportovní soutěže a hlavně každoroční jarní ozdravné pobyty pro všechny žáky od 1. do 5. třídy. Rozhodl se vytvořit širokou nabídku zájmových kroužků přímo v budově školy a velkou pozornost věnoval i školní družině, která byla vždy k dispozici všem zájemcům.
Jako úspěšný badmintonista, učitel a trenér vychoval v duchu fair play řadu šikovných hráčů a hráček. Někteří z nich dosáhli i republikových úspěchů a hrají na mezinárodních turnajích.

25. základní škola v Plzni ve Chválenické ulici prošla během působení Petra Pavla největšími změnami za celých 55 let své existence. V roce 2005 byla přistavena druhá tělocvična se speciálním povrchem pro hru badmintonu a v roce 2008 bylo ve vnitrobloku školy otevřeno nové hřiště s umělým povrchem, které je využíváno nejen při hodinách tělocviku, ale i při volnočasových aktivitách školní družiny, klubu a zájmových kroužků školy. Nejviditelnější proměna 25. základní školy v Plzni začala v červnu 2009, kdy ředitel Petr Pavel prosadil velkou rekonstrukci budovy, díky které vznikl i tento krásný koncertní sál. Celá škola vyrostla o jedno podlaží, původní respirium se změnilo na dvě počítačové učebny, bylo vytvořeno zázemí nových školních dílen, vzniklo relaxační centrum s vířivkami a infrakabinou, školní knihovna a další učebny pro 1. i 2. stupeň. Celá rekonstrukce probíhala za provozu školy - během dvou hlavních školních prázdnin a také v období výuky ve školním roce 2009/2010. V září 2010 zahájil ředitel Petr Pavel nový školní rok v budově se zcela novou podobou. Perličkami na dortu se staly po této rekonstrukci ještě další dva nově upravené prostory ve škole – v roce 2011 nový školní klub na místě jedné části starého protiatomového krytu a v roce 2013 učebna s herním simulátorem pro výuku golfu.

Jako velký milovník hudby a divadla nabídl Petr Pavel svým žákům také možnost rozšířené výuky hudební a výtvarné výchovy i zájmových divadelních kroužků. Od roku 2010 vyrostly na škole dva velké pěvecké sbory Zpěváčci a Rolničky a také vzniklo několik souborů, které se věnují dramatické výchově, loutkovému a maňáskovému divadlu.

Pro své zaměstnance pomohl zorganizovat řadu dnes již tradičních sportovních i společenských akcí. Vytvořil na škole kvalitní pracovní tým, snažil se udržovat vždy dobou náladu, nezapomínal na své bývalé kolegy a zaměstnance školy a díky tomu byla na „jeho nejmilejší pětadvacítce“ vždy dobrá parta lidí a příjemná atmosféra.

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku45%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj15%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize25%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2020 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP