Testování 5. a 9. tříd

Vážení rodiče,

v období od 13. 5. do 7. 6. 2013 bude probíhat v České republice 2. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Je realizována Českou školní inspekcí v souladu s Vyhlášením Programu zjišťování výsledků vzdělávání – Zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí ve školním roce 2012/2013, které vydal ministr školství, mládeže a tělovýchovy dne 22. října 2012. Účast škol v této generální zkoušce je povinná. (Informace na www.niqes.cz nebo na www.csicr.cz.)

Harmonogram testování žáků naší školy bude připraven na dny 13. – 17. 5., 20. - 24. 5. a 27. – 31. 5. 2013, náhradní termíny pro chybějící žáky v týdnu 3. – 7. 6. 2013 . Pro jednotlivé třídy bude testování znázorněno i v aplikaci Žákovská.
Žáci 5. a 9. tříd budou testováni z českého jazyka (45 minut), matematiky (45 minut) a angličtiny (60 minut). Testy z jednotlivých předmětů budou probíhat elektronicky v počítačových učebnách 25. ZŠ. Žák obdrží své přihlašovací údaje pro každý týden i předmět vždy nové.

Typy úloh a odpovědí:

  • krátké odpovědi (číslo, slovo nebo krátké slovní spojení)
  • přiřazování dvojic nebo skupin
  • výběr odpovědi z nabídky
  • doplňování slov nebo výrazů do textu
  • klikací mapy (identifikace požadované části v obrázku)
  • multimediální obsah úloh (úlohy mohou obsahovat audio nebo video ukázky)

V testech cizích jazyků budou i úlohy založené na poslechu mluveného úryvku. Úryvek bude reprodukován společně všem žákům ve skupině.

V testech budou zohledněny některé skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zásadní novinkou v koncepci testů je diverzifikace obtížnosti. Základní úrovní jsou elementární požadavky povinné pro každého žáka, který projde pátou nebo devátou třídou. Velká většina žáků si s úlohami odpovídajícími této minimální úrovni hravě poradí – pokud dostatečně úspěšně vyřeší první část úloh, zobrazí se jim zbytek testu sestavený z úloh vyšší úrovně odpovídající spíše cílovým požadavkům pro žáka někde na rozhraní jedničky a dvojky.Cílem tohoto rozrůznění je snaha poskytnout smysluplnou zpětnou vazbu o dovednostech v jednotlivých předmětech i žákům průměrným a dobrým, kteří by při nastavení obtížnosti úloh jen na úplné minimum zjistili pouze to, že „překvapivě“ všechno, co test obsahuje, umějí a zbytečně by testováním ztratili čas.

Základním cílem ale zůstává ověření dosažení minimální úrovně dovedností. Výsledky žáků budou mít formu procentní úspěšnosti (podíl správně vyřešených úloh ze všech úloh testu nebo části testu), která je pro žáky srozumitelná a odpovídá cíli testování – ověření míry splnění testovaného standardu. Za chybně vyřešenou úlohu žák nebude nijak penalizován. Vyhodnocen bude vždy jednak test jako celek, jednak jednotlivé tematické části testu. Žák se tedy dozví, nakolik uspěl v tom, co celý test ověřoval (pokud bude řešit obtížnější druhou část testu, tak za každou úroveň samostatně), kromě toho dostane o něco podrobnější informaci o tom, co mu šlo lépe a co hůře. Nezanedbatelným přínosem testování bude osvěta – na výsledkových sestavách bude nejen popis toho, co výsledky o dovednostech žáka vypovídají, ale také srozumitelné vysvětlení, jaké závěry z výsledků činit nelze.

 


Mgr. Petr Pavel, ředitel 25. ZŠ

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj14%
Kino, divadlo, koncert22%
Počítač, televize20%
Nákupní centra7%

eAmadeo

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2023 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP