Зарахування до початкової школи

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání na 25. ZŠ od 1. 9. 2022   (PDF, 300 kB)
Список прийнятих учнів до базової освіти на 25. ZŠ від 1. 9. 2022
(PDF, 300 kB)

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 na ZŠ zřizovaných městem Plzeň
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 У ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ, ВСТАНОВЛЕНИХ МІСТОМ ПЛЗЕНЬ

Ve dnech 27. 6. 2022 a 28. 6. 2022 se konal zvláštní zápis do základního vzdělávání na ZŠ zřizovaných městem Plzeň.
27 червня 2022 року та 28 червня 2022 року в початкових школах міста Пльзень відбувся спеціальний набір до базової освіти.

Upozorňujeme Vás na nový dodatečný termín zvláštního zápisu, který bude na školách ve dnech 22. – 26. 8. 2022.
Звертаємо вашу увагу на нову додаткову дату спеціального набору, який відбудеться у школах 22-26 серпня 2022 року.

Pro děti s bydlištěm v městském obvodu Plzeň 2 – Slovany a Plzeň 8 – Černice se koná dodatečný zápis k základnímu vzdělávání v pátek 23. 8. 2022 od 10:00 do 17:00 hodin na 21. ZŠ Plzeň, Slovanská alej 2072. Přihlášky můžete podávat během letních prázdnin také na 21. ZŠ každé pondělí od 8:00 do 12:00 hodin. Další informace na čísle 378 028 442.
Для дітей, які проживають у міському окрузі Пльзень 2 – Словани та Пльзень 8 – Черніце, додаткове зарахування до базової освіти відбудеться у п'ятницю, 23 серпня 2022 року, з 10:00 до 17:00 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 2072. Також ви можете подати заявки під час літніх канікул на 21. ZŠ з 8:00 до 12:00. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 378 028 442.
Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,
o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Organizace zápisu / Порядок запису:
1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.
3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:
a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi, viz příloha, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)
заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії, див. Додаток, або можна забрати її особисто у відповідній школі)
b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.
документ, що дає право представляти дитину
d) doklad, který prokazuje místo pobytu dítěte v Plzni pro určení spádovosti (typicky nájemní smlouva nebo potvrzení o ubytování).
документ, який підтверджує місце проживання дитини в Плзні для визначення належності до району (як правило, договір оренди або довідка про житло).

4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V případě, že nebude dítě přijato na školu, kam byla podána žádost, bude zákonný zástupce písemně informován o připravené kapacitě na jiné základní škole (do 30 dnů od podání žádosti).
У разі неприймання дитини до школи, куди було подано заяву, законному представнику буде письмово повідомлено про підготовлене місце в іншому ДНЗ (протягом 30 днів з моменту звернення).

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj14%
Kino, divadlo, koncert22%
Počítač, televize20%
Nákupní centra7%

eAmadeo

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2023 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP