Schůzky žákovského parlamentu

Zápis ze schůze žákovského parlamentu dne 25. 9. 2019
Důvodem setkání zástupců tříd žákovského parlamentu v tomto termínu jsou nadcházející volby do předsednictva městského žákovského parlamentu konané 10. října v obřadní síni Magistrátu města Plzně. Zvoleným zástupcem žákovského parlamentu za naši školu zůstává žákyně Marie Krejbichová z 8.D., její zástupkyní bude v případě potřeby žákyně Alessia Dassi z 9.C.
Členové žákovského parlamentu odsouhlasili, že finančně přispějí 9leté spolužačce Adélce, která onemocněla leukémií. Seznámili své spolužáky ve třídách s tím, že je zřízen transparentní účet, který má posloužit především na pokrytí výdajů speciální stravy a různých odměn pro Adélku. Dalším školním projektem, kterým se každoročně pomáhá potřebným, je „Jarmark pětadvacítky“ v rámci dne otevřených dveří na naší škole. Lidé si zakupují výrobky našich žáků a škola tímto finančně podporuje útulek pro zvířata v nouzi, útulek pro týrané a opuštěné koně, hendikepované sportovce a nemocné děti na klinice v Plzni.
Členové žákovského parlamentu se dále shodli na zachování sportovního odpoledne pro žáky na 1. stupni. Změnu v letošním roce představuje Maškarní bál, kterého se budou účastnit žáci nejenom prvního, ale i druhého stupně, kteří danou školní akci potvrdili svým souhlasem. Třídenní adaptační kurzy, ve kterých se žáci šestých ročníků mezi sebou blíže seznamují pro následující druhý stupeň základní školy, se v letošním školním roce změnily pouze na jednodenní adaptační den. Dále se projednávala na schůzi problematika vířivek, u kterých zákonní zástupci jednotlivých žáků potvrzují souhlas či nesouhlas k tomu, zda jejich děti budou do vířivek docházet.
Na projektu města „Fest Čistá Plzeň“ o odpadovém hospodářství se školy zapojí do sběru a třídění odpadů. Za naši školu se v této činnosti na sběru kovových odpadů zapojí třída 7.D v čele s paní učitelkou Petrou Cinkaničovou, která bude zároveň projekt organizovat. 
Ředitelka školy upozornila členy žákovského parlamentu na schránku důvěry, kam můžou žáci psát své připomínky, dotazy a prosby.

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2021 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP