Jak můžeme pomoci svým dětem

Nástup do školy je pro dítě velmi důležitou  a mimořádnou  událostí. Každé dítě má pro zvládnutí školní docházky různé předpoklady. Také podmínky, které mu poskytuje rodina, se liší. Proto rodičům  nabízíme informace a doporučení, jak mohou do doby  nástupu do základní školy  pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji a vést dítě  především v oblastech, ve kterých byla zjištěna nižší úroveň školní připravenosti :

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost - při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu - televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi - pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života zvířat i rostlin - vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte - stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem, rozvíjejí  poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňuje prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za - výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a  počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování - příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte děti na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jiným lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

Zdroj.

č.j.MŠMT-10670/2014 V Praze dne 10. 7. 2014

PhDr. Jindřich Fryč náměstek ministra pro vzdělávání

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj14%
Kino, divadlo, koncert22%
Počítač, televize20%
Nákupní centra6%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2022 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP