Distanční výuka

Hlavní komunikační platformou v období distančního vzdělávání je webová aplikace Škola OnLine. Nachází se zde přehled zadaných a splněných úkolů, jejich hodnocení, v rozvrhu jsou označeny plánované on-line hodiny a je tu prostor pro komunikaci mezi učiteli, žáky a zákonnými zástupci.
Proto je nutné ji pravidelně sledovat.

On-line výuka probíhá většinou v prostředí MS Teams. Každý žák je členem několika týmů (tým ~ vyučovací předmět). Organizátory on-line hodin jsou vyučující jednotlivých předmětů, kteří zahajují setkání týmu a stanoví vhodná komunikační pravidla pro zajištění nerušeného průběhu on-line výuky (např. ztlumené mikrofony, hlášení se o slovo, vypnutá kamera apod.). Týmy slouží pouze pro komunikaci v rámci on-line hodin a všichni účastníci jsou povinni se řídit základními pravidly internetové etikety. Stejně jako ve Škole OnLine, tak i  v prostředí MS Teams je možné odevzdávat úkoly nebo sdílet výukové materiály. Distanční vzdělávání je dle školského zákona pro žáky povinné. Neúčast žáka při plánované on-line hodině je evidována jako absence. Její omlouvání se řídí školním řádem dle stejných pravidel jako v době prezenční výuky. V období distanční výuky omlouvají absenci žáka jeho zákonní zástupci prostřednictvím svého e-mailu nebo zprávou ve Škole OnLine (z účtu zákonného zástupce) na adresu třídního učitele.

Distanční vzdělávání probíhá kombinováním synchronní a asynchronní výuky. Synchronní on-line výuka na 1. stupni by neměla trvat déle než 1 hodinu a na 2. stupni by neměla přesáhnout tři vyučovací hodiny za sebou. Při dlouhodobé distanční výuce budeme opakovat stejný čtrnáctidenní rozvrhový cyklus on-line hodin.

Žáci mohou být hodnoceni slovně i známkami za plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů, za zkoušení při on-line hodině nebo za on-line kvízy.

Distanční výuka probíhá ve všech vyučovacích předmětech s ohledem na jejich týdenní hodinovou dotaci. Při dlouhodobém zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole bude vzdělávání soustředěné na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce.

 

 

 

 

vytisknout stránkudalší
Oficiální informační server města Plzně

eAmadeo

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2023 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP