Čtenářské dílny

 

Číslo výzvy: 56

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Z nabízených podporovaných šablon klíčových aktivit si naše škola vybrala čtyřikrát šablonu "Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti".

Žádost o podporu byla škole schválena 8. 7. 2015 a závěrečná monitorovací zpráva 16. 3. 2016.

Jedenáct vyučujících českého jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ absolvovalo seminář o čtenářských dílnách. Vytvořili 8 různých tematických plánů čtenářských dílen pro 2. až 9. ročník ZŠ na celý školní rok 2015/2016. Každý tematický plán obsahuje popis deseti čtenářských dílen na jeden školní rok. V průběhu realizace bylo nakoupeno více než tisíc kusů knih pro čtenářské dílny a více než 130 různých titulů. V hodinách českého jazyka proběhlo do konce školního roku minimálně deset čtenářských dílen v každé třídě z 2. až 9. ročníku. Vyučující předávají své zkušenosti ostatním pedagogům a z vlastních finančních prostředků budeme přikupovat další knihy.Čtenářskými dílnami chceme podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj13%
Kino, divadlo, koncert22%
Počítač, televize20%
Nákupní centra6%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2022 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP