Nácvik počátečního čtení v prvním ročníku

čtení

V současné době probíhá výuka počátečního čtení v prvním ročníku základní školy v České republice metodou analyticko-syntetickou, genetickou nebo globální.

Hlavním úkolem je probudit v dětech zájem o čtení, literaturu a naučit se číst s porozuměním.

Na naší škole je tradičně používána metoda analyticko-syntetická.

Tato metoda vychází z mluveného slova, kde písmenu odpovídá hláska, která se píše tak, jak se vyslovuje. Začíná vydělením věty z mluveného projevu, věta se sluchově rozkládá na slova, slova na slabiky a hlásky a zároveň se provádí sklad těchto částí v původní celek. Analýza a syntéza se provádí současně. V počáteční fázi při čtení žák slabikuje. Později přistupuje i grafické vyjádření-psaní.

Pro tuto metodu je k dispozici velký výběr učebnic a literatury. Problematika rozvoje počátečního čtení je velice složitá a úspěch závisí na řadě dalších faktorů (schopnosti žáků, motivace pro učení, úroveň spolupráce s rodiči, osobnost učitele). Nedůležitější je způsob jejího využití učitelem a aplikace do školního vyučování.

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj13%
Kino, divadlo, koncert22%
Počítač, televize20%
Nákupní centra6%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2022 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP