Společné vzdělávání žáků a profesní rozvoj pedagogů

EU OP VVV

Název programu: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Společné vzdělávání žáků a profesní rozvoj pedagogů (Common education of pupils and professional)

Celková částka: 1 283 288,- Kč

Aktivity:

Školní speciální pedagog 0,5 úvazku - diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků, pomoc při vytváření a zlepšování podmínek pro úspěšnou integraci žáků se SVP, spolupráce při tvorbě plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se SVP (částka 672 840,- Kč)

Školní asistent 0,5 úvazku - nepedagogická podpora při spolupráci školy a rodiny (informace, pravidelná školní docházka apod.), podpora pedagogovi při organizační činnosti při vyučování i mimo (částka 420 240,- Kč)

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (částka 163 200,- Kč)

Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky ZŠ - DVPP zaměřené na mentoring (částka 27 008,- Kč)

 

Na škole působí od září v rámci školního poradenského pracoviště školní speciální pedagog Mgr. Eliška Pilíková. (další informace

Jako školní asistent pracuje paní  Helena Sladká. Její podporu využíváme především ve třídách na 1. stupni, podle potřeby i na 2. stupni, a to na základě diagnostiky speciálního pedagoga a požadavků z řad pedagogů.

Výuka byla také podpořena zakoupením několika  nových výukových programů v on-line verzi (v ceně 114tis.) k využití všemi žáky školy, robotických stavebnic (OZOBOT 10ks) a tabletů (11ks). Nábytkem byl vybaven kabinet speciálního pedagoga a logopeda.

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj13%
Kino, divadlo, koncert22%
Počítač, televize20%
Nákupní centra6%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2022 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP