Výuka cizích jazyků

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk je na 25. ZŠ vyučován již v prvním a druhém ročníku (1 hodina týdně).

Žáci 1. a 3. ročníku se můžou přihlásit do zájmového Kroužku AJ pro žáky ŠD (2 hodiny týdně).

Od 3. do 9. ročníku probíhá výuka anglického jazyka třikrát týdně jednu hodinu a podle počtu žáků ve třídách jsou v ročníku vytvořeny menší skupiny.

Od 8. ročníku je žákům nabízen volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce (1 hodina týdně).

25. ZŠ podporuje projekt MY VOCABULARY by ten fingers. Důležitým efektem využívání webové aplikace MYVOCABULARY je i používání standardního prstokladu na klávesnici.

 

Od školního roku 2013/2014 je v rámci úprav RVP ZV vymezen vzdělávací obor Další cizí jazyk
jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (Další cizí jazyk je zařazen od 7. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin - v každém ročníku 2 hodiny týdně ).

Na 25. ZŠ se od školního roku 2013/2014 vyučuje v tomto oboru německý jazyk a ruský jazyk. Výuka probíhá kvalitativně odlišným způsobem než výuka anglického jazyka jako prvního cizího jazyka. Žák by se měl s novým cizím jazykem seznámit a měl by se naučit zcela jednoduše komunikovat v základních situacích.

Další cizí jazyk ve školním roce 2016/2017

Žáci 7. až 9. ročníku budou mít týdně 2 hodiny. Žáci budou rozděleni do čtyř skupin podle zvoleného jazyka (3xNJ a 1xRJ) a podle svých tříd.

 

NĚMECKÝ JAZYK

Žáci 1. a 2. ročníku se můžou přihlásit do zájmového kroužku Hravá němčina (1 hodina týdně).

25. ZŠ využila nabídky Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, který organizuje ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti a Goethe-Institutem Praha projekt Němčina nekouše. Projekt si klade za cíl zvýšit zájem o výuku němčiny a motivování žáků 5.-7. tříd k volbě němčiny jako svého druhého cizího jazyka. Používá se metoda jazykové animace, která pomáhá překonávat ostych z učení se cizí řeči a představu, že je němčina obtížně zvládnutelný a „tvrdý“ jazyk. Pro žáky 6. tříd proběhly animační programy v březnu 2013.

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK

Žáci 2. ročníku se můžou přihlásit do zájmového kroužku Hravá francouzština (1 hodina týdně).

Žákům 6. - 9. ročníku je nabízen Kroužek francouzského jazyka (1 hodina týdně).

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

eAmadeo

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2023 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP