Ocenění v oblasti školství za školní 2016/2017

Výzva k podávání návrhů na udělení ocenění za školní rok 2016/2017

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně informuje, že do 10. května 2017 můžete navrhovat nominace na udělení ocenění v oblasti základního a mateřského školství za školní rok 2016/2017.
Ocenění bude udělováno za významnou činnost nebo počin, který přispěl k rozvoji školy, základního a mateřského školství v kompetenci města Plzeň. Ocenění nominují jednotliví ředitelé základních a mateřských škol, které zřizuje město Plzeň a v otevřených kategoriích veřejnost. Ocenění je uděleno jednotlivci a může být uděleno i in memoriam.

Ocenění je pro školní rok 2016/2017 vyhlášeno v 6 kategoriích:
a) Ocenění za celoživotní přínos školství ("síň slávy"),
b) Pedagog roku základní školy (otevřená kategorie pro veřejnost)
c) Pedagog roku mateřské školy (otevřená kategorie pro veřejnost)
d) Provozní zaměstnanec roku
e) Mecenáš plzeňského školství
f) Mimořádný počin plzeňského školství (otevřená kategorie pro veřejnost)

Ocenění je zaměřeno na následující oblasti:
Ad a) Ocenění za celoživotní přínos školství ("síň slávy") je ocenění dlouhodobého přínosu plzeňskému školství, šíření jeho dobrého jména v rámci města i státu. Ocenění odpovídá vysoké profesionalitě v oboru a celoživotnímu nasazení pro oblast školství s vynikajícími výsledky. Oceněný dlouhodobě dosahuje nadstandardních výsledků, je propagátorem nových forem práce, díky svým schopnostem má značný podíl na utváření kolektivu školy.
Ad b) Pedagog roku základní školy (otevřená kategorie pro veřejnost) je ocenění pro nejlepšího pedagoga (též vychovatele, asistenta pedagoga), který v příslušném školním roce významně pomohl zlepšení nebo zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu s přímým dopadem na žáky základní školy. Rovněž je oceňován vynikající pedagog, jehož činnost či počiny šířily dobré jméno základní školy. Pro jeho práci je typická inovativnost výuky, moderní způsob myšlení, vysoká kvalita práce, ale také kultivovanost, vstřícnost, vlídnost k žákům i kolegům, usiluje o neustálé zvyšování kvality vzdělávacího procesu, školu úspěšně zapojuje do republikových i evropských vzdělávacích projektů, dokáže žáky motivovat k lepším výkonům, nadchnout je pro učení, je mimořádným pedagogem i mimořádnou osobností.
Ad c) Pedagog roku mateřské školy (otevřená kategorie pro veřejnost) je ocenění pro nejlepšího pedagoga (též asistenta pedagoga), který v příslušném školním roce významně pomohl zlepšení nebo zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu s přímým dopadem na děti v mateřské škole. Rovněž je oceňován vynikající pedagog, jehož činnost či počiny šířily dobré jméno mateřské školy. Pro jeho práci je typická inovativnost výuky, moderní způsob myšlení, vysoká kvalita práce, ale také kultivovanost, vstřícnost, vlídnost k dětem i kolegům, usiluje o neustálé zvyšování kvality vzdělávacího procesu, školu úspěšně zapojuje do republikových i evropských vzdělávacích projektů, má příkladný vztah k dětem, je mimořádným pedagogem i mimořádnou osobností.
Ad d) Nejlepší provozní zaměstnanec školy je ocenění pro zaměstnance, který významně pomohl fungování školy a jeho nasazení pro školu bylo během školního roku významné pro jeho náročnost nebo složitost řešených situací.
Ad e) Mecenáš plzeňského školství je hodnocen na základě finančního dobrovolného přispění do oblasti školství. Dobrovolnost není spatřována v grantových nebo podobných programech ale v mimosystémové podpoře.
Ad f) Mimořádný počin plzeňského školství (otevřená kategorie pro veřejnost) je ocenění pracovníka ve školství, který svým jednáním, pracovní či jinou aktivitou významně pomohl zachránit, stabilizovat nebo zajistit situaci ve škole nebo situaci související se školou.

Podávání návrhů na udělení ocenění:
1. Návrhy na udělení Ocenění za školní rok 2016/2017 mohou v otevřené kategorii Pedagog roku základní školy, Pedagog roku mateřské školy a Mimořádný počin plzeňského školství předkládat fyzické i právnické osoby. V ostatních kategoriích předkládají návrhy ředitelé škol případně zřizovatel.
2. Každý může podat pouze jeden návrh na ocenění v dané kategorii.
3. Nominace na cenu musí být podána písemnou či elektronickou formou. Nominace se podávají do 10. května na adresu:
Statutární město Plzeň
Odbor školství mládeže a tělovýchovy MMP
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
nebo prostřednictvím elektronického formuláře zaslaného na el. adresu: solcova@plzen.eu. Rozhodující je datum odeslání.

Formulář (DOC, 16kB)   (PDF, 317kB)

 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj14%
Kino, divadlo, koncert22%
Počítač, televize20%
Nákupní centra6%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2022 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP