Zájmové kroužky

 Nabídka zájmových kroužků pro 1. a 2. stupeň 25. ZŠ
ve školním roce 2020/2021

Přihlašování na zájmové kroužky bude spuštěno od čtvrtka 20. 8. a ukončeno v pátek 4. 9. 2020

Přihlášku do zájmového kroužku podávejte pouze přes elektronický formulář.

Po přihlášení na zájmový kroužek Vám přijde potvrzovací mail, kde kliknutím na odkaz potvrdíte přihlášku.
 
Kroužky mají omezenou kapacitu, proto s přihláškou neváhejte. V případě malého počtu přihlášených, nebude daný kroužek otevřen.

Činnost zájmových kroužků bude zahájena v týdnu od 14. 9. 2020.

Elektronická přihláška  - bude spuštěna zde ve čtvrtek 20. srpna v 8:00

Platba zájmového kroužku:

K platbě za zájmový kroužek budete vyzváni vedoucím kroužku až po řádném zapsání. Neplaťte prosím dříve!

Platit pouze převodem z účtu
Číslo účtu 50037311/0100, variabilní symbol = kód kroužku (jméno dítěte a třídu napište do zprávy pro příjemce).

na období září – prosinec - cena všech kroužků 400 Kč,
                                       golfový kroužek 1200 Kč

na období leden – červen - cena všech kroužků 600 Kč, 
                                       golfový kroužek 1800 Kč

celoročně - cena všech kroužků 1000 Kč, 
                 golfový kroužek 3000 Kč

 Fotogalerie zájmových kroužků

Název kroužku /

vedoucí

Ročník

Čas konání

Náplň kroužku

Kroužek AJ pro žáky ŠD

 

Mgr. L. Nová

 

Mgr. Y. Mašková

 

Bc. M. Lencová

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Út 12:50 – 13:35

St 11:50 – 12:35

Po 11:50 – 12:35

St 11:50 – 12:35

St 15:00 – 15:40

Kapacita kroužku omezena!

 

-         Kroužek pro 1. a 2. ročník probíhá 2x týdně

-         Kroužek pro 3. ročník probíhá 1x týdně

Šikulky

 

Mgr. L. Kutá

.
2. - 5.


Čt 13:30 - 15:00

1 x 14 dní
Max. 30 žáků

-   tvorba výrobků z různých materiálů

-   k poplatku za kroužek vybíráme ještě hotově 200 Kč na materiál

Sportík

 

Mgr. H. Špuláková/

Mgr. R. Kcholová

Bc. O. Soukup

Mgr. J. Novák/

Mgr. Kuzmová
Mgr. S. Mrázová

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4. – 5.

 

 

St 11:45 - 12:30

 

Pá 11:45 - 12:30

 

Čt 12:45 - 13:30

 

St 12:45 - 13:30

-   všestranný rozvoj pohybových schopností

-   základy techniky práce s míčem

Keramický kroužek

 

Mgr. I. Aulická
Mgr. K.Šliková

 

 

2. - 5.

2. - 5.

 

 

Po 13:30 - 15:00

St 13:30 - 15:00
1 x 14 dní

-   práce s hlínou

-   různé techniky povrchové úpravy keramiky

-   PO – kapacita 30 míst

-   ST – kapacita 15 míst

Badmintonový kroužek

 

J. Přinda / Mgr. V. Úblová

J. Přinda / Mgr. I. Nožičková

Mgr. V. Úblová / Mgr. I. Skálová

Mgr. V. Úblová / O. Soukup1.
2.

3.


4. – 5.

Út 11:55 - 12:40

St 11:55 - 12:40

Út 12:50 - 13:35

Pá 12:45 – 13:30

-   osvojení základních badmintonových dovedností

-   zdokonalení herních činností

Basketbalový kroužek (chlapci)

p. Zeman

1. - 5.

Pá 14:00 - 14:50

-   získání základních dovedností s míčem

-   zdokonalení herních činností

Basketbalový kroužek (dívky) BAK

Bc. M. Pipta

 

 

1. - 3.

4. - 5.

 

 

Pá 17:15 - 18:15

Pá 18:15 - 19:30

-   získání základních dovedností s míčem

-   zdokonalení herních činností

Zpěváčci

 

Mgr. M. Mannertová

Mgr. B. Kroupová

 

 1. - 2.

 

St 13:00 - 13:50

-   pro všechny děti, které rády zpívají

-   žáci z tříd s HV zaměřením jsou přihlášení automaticky

Rolničky

 

Mgr. E. Vorlová
Mgr. M. Paulová

 

3. - 5.

 

Út 13:30 - 15:00

-   pro všechny děti, které rády zpívají

-   velký výběr písniček (lidové i moderní)

-   žáci z tříd s HV zaměřením jsou přihlášení automaticky

Sbor II. stupeň

 
Mgr. Miroslav Bartoš

 

6. - 9.

 

Po 13:55 - 15:30

Kroužek florbalu

 

Bc. L. Tolar

3.

4.

5.

Čt 12:45 - 13:30

Pá 13:30 - 14:15

Pá 14:20 - 15:10

-   základní pohybová průprava

-   zvládnutí pravidel hry a fair play

Kroužek lezení

 

Mgr. J. Maun

3. - 7.

St 7:00 - 7:45

Čt 7:00 - 7:45

-   bouldering je lezení na umělé stěně bez lana v malé výšce

-   rozvoj síly a obratnosti

-   přijď si vyzkoušet naší novou umělou lezeckou stěnu

Kroužek informatiky

 

Mgr. M. Michálková
Mgr. M. Michálková

Mgr. Z. Novák

Mgr. J. Maun

 

1.

2.

3.

4.

 

Po 11:50 - 12.35

Pá 11:50 - 12.35

Po 12:50 - 13:35

Út 12:50 - 13:35

-   seznámení se základy práce na počítači

-   seznámení s internetem, e-mail, práce s obrázky

Kroužek jógy

 

 p. M. Künkel

 

1. - 4.

 

Čt 7:00 - 7:45

-   základy jógy

-   správné dýchání a držení těla

-   protažení a posílení svalů

Logopedická

nápravná péče

 

Mgr. E. Půtová (1.r.)

Mgr. I. Skálová (2.r.)

 

1.

 

2.

 

Út 11:50 - 13:30

 

Čt 12:50 - 13:50

-   odborná náprava řeči

-   děti budou rozděleni do skupin

Divadelní soubor – LIMETKY

p. V. Mauleová

p. J. Klečková

 

II.st.+SŠ 

ŠDPá 16:00 - 17:45

-   pro II. stupeň

-   činohra, dramatizace

-   žáci se stávají tvůrci divadelních her – scénáristů, režisérů, choreografů a především herců

Divadelní soubor – JAHŮDKY

 

p. V. Mauleová

p. J. Klečková

 

5.+II.st

ŠD

 

Út 15:15 - 16:45

 

-   I. stupeň (pro pokročilé)

-   kultivace slovného projevu

-   rozvoj sociálních kompetencí

-   žáci se aktivně podílejí na tvorbě divadelních her

Divadelní kroužek -

PROPADLO

p. M. Moravcová

p. L. Šeflová

 

3. - 5.

ŠD

 

St 15:15 - 16:45

 

 

-   „PROPADLO“ aneb od hledání přes tvoření až k vytvoření inscenace

Divadelní přípravka - OPONKA

 

p. H. Sladká

p. H. Černá

 

1.

 

St 11:55 – 12:40

-   pro začínající „herce“, práce s maňáskem

Divadelní kroužek - DIVIDLO

p. M. Moravcová

p. L. Šeflová

 

 

6. – 9.

 

 

Po 15:15 - 16:45

-   „Dividlo“ aneb jak se dělá divadlo od námětu k představení

Dramatický kroužek -

DRAMAŤÁČEK

p. M. Moravcová
p. L. Šeflová

 

2. – 4.

 

Čt 15:15 - 16:45

-   „Dramaťáček“ aneb kdo si hraje, nezlobí – od jedince ke skupině.

Mediálek

 

Mgr. P. Cinkaničová

4. - 6.

Út 14:00 - 14:50

-   seznámení s médii a reklamou

-   vyzkoušení si rolí redaktora, moderátora, kameramana

-  získání základních dovedností s tvorbou časopisu, moderního internetového serveru nebo se zpracováním krátkého filmu či reportáže

Chovatelský a pěstitelský kroužek

 

Mgr. P. Žižka

 

 

 3. - 9.

 

Po 13:50 - 14:35

Út 13:50 - 14:35

Čt 13:50 - 14:35

-   chov akvarijních ryb či dalších vodních a suchozemských živočichů

-   pěstování zajímavých rostlin

- 3 skupiny

Kroužek aerobiku

 

p. H. Černá

 

1. - 2.

3. - 4.Pá 11:55 - 12:40

 Út 12:45 - 13:30

-   rozvoj elementární taneční a pohybové techniky

-   rozvoj dětské rytmičnosti a hudebního cítění

Kroužek sportovního a společenského tance

 

p. D. Kounovská

p. V. Kounovský

1. - 2.

3. - 5.

Út 14:00 - 15:00

Út 15:00 - 16:00

-   koordinace, držení těla, pohybové dovednosti a základy latinsko-amerických tanců

-   pohybová paměť, rytmické a prostorové cítění, latinsko-americké tance, skupinové choreografie

-   latinsko-americké a standardních tance

Golfový kroužek

 

p. J. Novák

Mgr. Z. Novák

 

1. - 5.

 

 

Po 13:00 - 16:00
Út 13:00 - 15:00

-   základní golfová pravidla

-   základy golfové hry

-   bude probíhat v Prvním slovanském golfovém klubu

Kroužek baseballu

 

Mgr. M. Svobodová

1. – 5.

 

Pá 13:30 - 14:15

 

-   základy a hraní pálkovacích her

Kroužek Radouš

 

Mgr. P. Cinkaničová

 

3. - 5.


Čt 14:00 - 14:50

-   seznámení s historií hrou, výtvarnými projekty a výlety

-  od dinosaurů a pravěkých lidí do dnešních dnů

Fyzikální pokusohraní

 

Mgr. J. Maun

Mgr. Z. Šuster4. - 9.St 12:50 - 14:20
1 x 14 dní

-   seznamování se s fyzikálními jevy hrou

 

Kroužek logického myšlení

 

Mgr. J. Koutský

 

3. - 9.Čt 14:00 - 14:50

-   rozvoj tvůrčího myšlení (šachy, deskové hry, hlavolamy,…)


 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku45%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj15%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize25%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2020 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP