Společné vzdělávání s využitím ICT

EU OP VVV

Název programu: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Společné vzdělávání s využitím ICT (Common education using ICT)

Celková částka: 1 175 672,00 Kč

Aktivity:

Školní speciální pedagog 0,5 úvazku - diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků, pomoc při vytváření a zlepšování podmínek pro úspěšnou integraci žáků se SVP, spolupráce při tvorbě plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se SVP
(částka  704 520,00 Kč)

Školní kariérový poradce 0,1 úvazku - personální podpora žákům školy při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání, měsíčně realizace dvou individuálních setkání s žáky 
(částka 125 592,00 Kč)

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na využití ICT při výuce
(částka 261 000,00 Kč)

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ zaměřená na využití ICT při výuce - spolupráce pěti minitýmů tří pedagogických pracovníků, společné plánování, realizace a reflexe aktivit při výuce
(částka 84 560,00 Kč)

 

Na škole působí v rámci školního poradenského pracoviště školní speciální pedagog Mgr. Eliška Pilíková. (další informace

Jako školní kariérový poradce poskytuje podporu žákům Mgr. Albert Voska. Realizuje individuální setkání především s žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, pomáhá jim s hledáním dalšího vzdělávání a profesní orientace, organizuje exkurze a spolupracuje s PÚ.  (další informace

Proběhly první vzdělávací semináře pro učitele 1. stupně a cizích jazyků se zaměřením na využití interaktivní tabule a tabletů při výuce a na Scratch programování.

 plakát_šablonyII

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj13%
Kino, divadlo, koncert22%
Počítač, televize20%
Nákupní centra6%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2022 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP