Technické a přírodovědné vzdělávání na VOŠ a SPŠE

Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0002
Cílem projektru je rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Plzeňském kraji. Realizace spadá do období od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015, pro naši školu je to od března 2014 do června 2015. Cílovou skupinou jsou žáci středních a základních škol. Dále pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.
Projekt určený středním školám umožní zařídit a zmodernizovat školy odpovídajícím vybavením a přístroji (učebny chemie, fyziky, biologie a praktického vzdělávání). V rámci projektu jsou také realizovány celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků středních i základních škol. Je zapojeno 18 středních škol a dalších 8 středních a 70 základních škol bude spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit. Naše škola spolupracuje s VOŠ a SPŠE Plzeň. Žáci základních škol budou motivováni možností provádění experimentálních měření a praktických cvičení, které na své ZŠ nemohou realizovat. Navštěvují školu vyššího stupně, setkávají se s vrstevníky i žáky škol středních, a poznají tak základy nových profesí.

 workshopy 2015AKTUÁLNĚ

Děkujeme všem učitelům z VOŠ a SPŠE,
kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto zajímavého a přínosného projektu. 
Žáci a učitelé z 25. ZŠ.

Kroužek elektrotechniky a lega - jaro 2015

Workshopy a projektový den - jaro 2015

Ekurze do IQ Landia Liberec - 19. 5. 2015

Fotogalerie z projektového dne - 27. 1.  2015

Fotogalerie z kroužku elektrotechniky 

Fotogalerie z workshopů - podzim a zima 2014


Fotogalerie z workshopů - jaro 2014

Ručičky kraje - fotogalerie

 

 

40 žáků naší školy má možnost vyzkoušet si v učebnách VOŠ a SPŠE Plzeň praktická cvičení a měření na tato témata: Fyzika v kuchyni, Těžiště a rovnováha, Podtlak, Tři skupenství a jejich změny, Co dokáže voda, Co dokáže vzduch, Tekutina v klidu a pohybu, Optické klamy a lidské okoo, Tání kovů a pájení, Zpracování elektroodpadu, Měření pH - víte co pijete, Co dokáže kyslík, Redoxní reakce, Uhlovodíky, Kyselina octová a octany, Krev a krevní oběh v praxi, Laboratoř v kapse, Smartphone - fyzikální a další.
Pro tento školní rok se přihlásilo 15 žáků naší školy na zájmový kroužek Lega a elektrotechniky, který probíhá od 12. března 2014 rovněž na VOŠ a SPŠE Plzeň.

Pedagogičtí pracovníci mohou díky projektu rozvíjet své znalosti a dovednosti, seznamovat se s novými poznatky a postupy, inovovat vzdělávání ve své organizaci podle svých potřeb a potřeb žáků, a tak vzdělávání zkvalitnit. Projekt podporuje spolupráci mezi kolegy ze středních a základních škol.
Z pedagogických pracovníků 25. ZŠ se projektu účastní Mgr. Vladimíra Zahradníková, 
Mgr. Alena Vodrážková , Mgr. Jakub Maun a Mgr. Eliška Syřínková.

 

 

 

 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj13%
Kino, divadlo, koncert22%
Počítač, televize20%
Nákupní centra6%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2022 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP